Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Ukrainasta ja Suomen vienti Ukrainaan toimialoittain (NACE*)) 2023 tammi-lokakuu


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS780,1 1150,1 790,1
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut780,1 760,1
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA1070,1 1130,1 1480,2 1300,1
B 07 Metallimalmien louhinta1480,2
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta1070,1 130
C TEOLLISUUS49.57665,0 109.54978,6 44.64459,1 90.15279,7
C 10 Elintarvikkeiden valmistus4.0755,3 5.3082.0502,7 4.546
C 11 Juomien valmistus2370,3 5753980,5 215
C 13 Tekstiilien valmistus1.8272,4 7731.2041,6 767
C 14 Vaatteiden valmistus4.3755,7 4343.4124,5 530
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus40,0 7210,0
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)8251,1 6104410,6 501
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus1540,2 35.3093150,4 34.300
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen10,0 46040,0 12
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus2.1102,8 7.8815230,7 4.896
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus3100,4 4.041590,1 1.343
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus1.7592,3 1.5544.1855,5 1.081
C 24 Metallien jalostus26.21334,4 6.44416.20921,4 6.492
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)2.2032,9 1.5463.7575,0 709
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus960,1 5.1031.4942,0 4.233
C 27 Sähkölaitteiden valmistus2870,4 1.3001.5672,1 695
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus4.4235,8 8.1728.35111,1 9.354
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus33110,0 534
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus350,0 914
C 31 Huonekalujen valmistus410,1 41550,2
C 32 Muu valmistus990,1 916700,1 401
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus4990,7 6544160,6 134
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO80,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto80,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO40,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys4
F RAKENTAMINEN1.1591,5 7010,5 1.1961,6 2670,2
F 41 Talonrakentaminen3
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta1.1151,5 6988951,2 258
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS23.79331,2 8.0225,8 27.33236,2 6.7936,0
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus7591,0 8911.3521,8 164
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)16.25121,3 7.01719.87426,3 6.588
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)6.7838,9 1146.1068,1 41
H KULJETUS JA VARASTOINTI140,0 1740,1 2190,3
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus32180,3 58
H 51 Ilmaliikenne5
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta140,0 16610,0 264
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA700,1 80,0 310,0
I 55 Majoitus270,0 810,0
I 56 Ravitsemistoiminta430,1 310,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ1310,2 1660,1 1480,2 500,0
J 58 Kustannustoiminta129
J 61 Televiestintä
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta110,0 2690,0 22
J 63 Tietopalvelutoiminta1250,2 1390,2
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)132
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA360,0 190,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta360,0 190,0
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA3540,5 7570,5 4290,6 1.9791,7
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut17
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi1750,2 110,0
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi1030,1 3062930,4 488
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen240,0 3721240,2 1.438
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus510,1
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle10,0 6210,0 53
M 75 Eläinlääkintäpalvelut10,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA1020,1 1.1530,8 1050,1 2620,2
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta20,0 81280,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut150,0 200,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut850,1 680,1
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito262
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS50,0 2.1471,9
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus50,0 2.147
P KOULUTUS100,0 550,1 100,0
P 85 Koulutus100,0 550,1 10
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT10,0 300,0 1130,1
Q 86 Terveyspalvelut10,0 30113
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS300,0 190,0 270,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta9
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut300,0 270,0
S MUU PALVELUTOIMINTA200,0 250,0 4070,4
S 94 Järjestöjen toiminta30,0 7670
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut170,0 250,0
X Toimiala tuntematon7671,0 13.98610,0 1.1111,5 10.3789,2
*A-X KAIKKI RYHMÄT76.257100,0 139.31675.571100,0 113.144

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Ukrainasta Suomeen ja Suomen vientiä Ukrainaan
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot