Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Ukrainasta ja Suomen vienti Ukrainaan tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET3.5693,3 4340,2 5.1925,9 2730,2 10.10311,6 1.5080,9
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut3.5693,3 3495.1925,9 27310.09611,6 438
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet1970,0
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut661.069
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA2810,3 7860,3 1370,2 3290,2 25.25129,1 2180,1
B 07 Metallimalmit10,0 25.25029,1
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet2810,3 7851360,2 32920,0 218
C TEOLLISUUSTUOTTEET102.49895,9 236.25599,2 81.60992,9 145.44799,2 50.98358,7 158.57798,6
C 10 Elintarvikkeet4.7954,5 9.3314.9005,6 9.0964.8085,5 8.596
C 11 Juomat250,0 2.1572900,3 1.2538541,0 347
C 13 Tekstiilit4.6074,3 1.5262.6603,0 1.7684.2874,9 1.361
C 14 Vaatteet7.5877,1 1.3236.9597,9 7687.4458,6 1.136
C 15 Nahka ja nahkatuotteet1630,2 1031410,2 24980,1 13
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet3.2863,1 1.8963.2043,6 3.0272.8293,3 1.657
C 17 Paperi ja paperituotteet1910,2 72.7454510,5 45.5543490,4 45.331
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus1780,2 28.2891.9412,2 18.3587650,9 25.254
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet3.3293,1 23.4551.4631,7 11.1213120,4 11.012
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet10,0 11.200280,0 5.706320,0 8.639
C 22 Kumi- ja muovituotteet4670,4 4.5274160,5 2.0294860,6 5.360
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet9140,9 2.9548781,0 1.3566490,7 1.458
C 24 Perusmetallit36.34934,0 17.26622.89926,1 6.7973.7524,3 6.839
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet10.3489,7 1.59511.97813,6 9216.5027,5 2.037
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet3.9723,7 15.2613.5074,0 7.3911.7312,0 13.548
C 27 Sähkölaitteet3.4943,3 7.4672.0692,4 1.4571.5981,8 2.935
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat15.36414,4 28.36611.62513,2 14.3086.6607,7 13.302
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut6080,6 1.3545160,6 10.0155800,7 4.778
C 30 Muut kulkuneuvot1.0150,9 8546550,7 7165410,6 34
C 31 Huonekalut5.0604,7 3893.6424,1 2173.3403,8 256
C 32 Muut tehdasvalmisteet7450,7 4.1961.3871,6 3.5653.3663,9 4.685
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT4320,2 690,0
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut43269
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT230,0 1450,1 160,0 5470,4 170,0 5360,3
J 58 Kustannuspalvelut180,0 142130,0 546150,0 482
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut50,0 330,0 220,0 54
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT150,0 40,0 110,0 80,0 80,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut120,0 100,0 70,0
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut30,0 410,0 20,0 8
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ106.914100238.05610087.881100146.66510086.914100160.847100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Ukrainasta Suomeen ja Suomen vientiä Ukrainaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot