Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Ukrainasta ja Suomen vienti Ukrainaan toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS400,1 850,0 2060,2 190,0 970,1 1160,1 1150,1
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut190,0 1880,2 940,1 1160,1
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu1119
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA1.2191,6 2310,1 2800,1 1480,2 1300,1 1070,1 1510,1
B 07 Metallimalmien louhinta1.2071,6 1480,2
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta2312801301070,1
C TEOLLISUUS45.62760,8 138.28671,9 69.49265,1 191.87380,6 50.29257,2 107.98873,6 55.24663,6 126.19678,5
C 10 Elintarvikkeiden valmistus6.1828,2 7.2933.2953,1 7.2342.5792,9 5.5716.5357,5 7.262
C 11 Juomien valmistus2100,3 1.7223260,3 8134470,5 2412840,3 734
C 13 Tekstiilien valmistus1.9892,7 6362.4322,3 8671.3471,5 7702.1772,5 778
C 14 Vaatteiden valmistus3.4704,6 3692.2302,1 4384.3114,9 7115.1415,9 601
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus8300,0 100210,0 540,0 7
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)5750,8 1.0267600,7 1.5874940,6 5328661,0 629
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus1.0471,4 58.640980,1 67.0123150,4 41.5751540,2 40.082
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen18511740,0 54020,0 460
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus2.2463,0 8.6831.8821,8 11.0011.1241,3 5.7392.6613,1 9.083
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus140,0 2.4731330,1 4.038590,1 1.5813100,4 5.059
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus3580,5 2.6891.4841,4 3.3125.6206,4 1.2391.9602,3 1.794
C 24 Metallien jalostus15.85321,1 9.71530.37928,4 16.95016.21018,4 6.81226.33530,3 6.739
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)2.9013,9 1.2026.0945,7 9504.5315,2 7412.3352,7 1.592
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus4500,6 2.9862.0821,9 5.4961.5141,7 5.3161230,1 5.318
C 27 Sähkölaitteiden valmistus1.4802,0 3.7033.1653,0 3.9021.6061,8 8273300,4 1.532
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus8.51011,3 23.54914.14113,2 24.5659.32010,6 10.8225.1555,9 9.336
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus110,0 67233
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus14350,0 9
C 31 Huonekalujen valmistus1020,1 695130,5 1282010,2 840,1 4
C 32 Muu valmistus860,1 3501380,1 609930,1 4011170,1 1.141
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus1460,2 5342700,3 6234830,5 2006330,7 682
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO1.5642,1 80,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto1.5642,1 80,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO40,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys4
F RAKENTAMINEN9511,3 6020,3 1.3711,3 1.0340,4 1.9432,2 2670,2 1.1891,4 9060,6
F 41 Talonrakentaminen200,0 290,0 3
F 42 Maa- ja vesirakentaminen5910,8 3080,3
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta3400,5 6021.0351,0 1.0341.5841,8 2581.1411,3 903
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS25.53734,0 28.88715,0 32.88130,8 11.0844,7 32.91837,5 8.5655,8 28.31232,6 9.6016,0
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus1.2591,7 5579840,9 1.0151.4541,7 2611.0591,2 980
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)15.38420,5 28.11119.96018,7 9.94824.17927,5 8.23219.29222,2 8.501
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)8.89311,9 21911.93711,2 1207.2858,3 727.9619,2 119
H KULJETUS JA VARASTOINTI370,0 1980,1 1230,1 2210,3 140,0 1740,1
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus150,0 160472180,2 583
H 51 Ilmaliikenne5
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta240,0 381230,1 47430,0 323140,0 166
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta1
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA580,1 240,0 380,0 100,0 700,1 80,0
I 55 Majoitus510,1 30,0 10,0 10270,0 8
I 56 Ravitsemistoiminta60,0 210,0 380,0 430,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ470,1 3190,2 990,1 1880,1 1760,2 520,0 1570,2 1.9851,2
J 58 Kustannustoiminta52920,0 1
J 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen3
J 61 Televiestintä
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta420,1 314340,0 18390,0 23110,0 1.845
J 63 Tietopalvelutoiminta640,1 1670,2 1490,2
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA10,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)1132
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA20,0 190,0 360,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta2190,0 360,0
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA2970,4 1.2800,7 4440,4 1.6790,7 4760,5 2.1731,5 4790,6 9420,6
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut17
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi120,0 1280,0 140,0 2230,3 61
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi2590,3 5452850,3 7783360,4 6401030,1 359
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen20,0 4601230,1 5361240,1 1.4801010,1 443
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus20,0 510,1
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle220,0 27410,0 36410,0 5310,0 62
M 75 Eläinlääkintäpalvelut20,0 40,0 10,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA4160,6 760,0 9180,9 60,0 1240,1 2.5231,7 1450,2 1.2810,8
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta2090,3 751.1621,1 6280,0 20,0 209
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut200,0 310,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut1990,3 1010,1 880,1 1120,1
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito2.523
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS50,0 11.8868,1
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus50,0 11.886
P KOULUTUS50,0 150,0 550,1 100,0 110,0
P 85 Koulutus50,0 150,0 550,1 10110,0
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT60,0 10,0 10,0 1130,1 10,0 300,0
Q 86 Terveyspalvelut60,0 10,0 10,0 11310,0 30
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS230,0 570,1 300,0 340,0 340,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta60,0 9
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut230,0 510,0 300,0 340,0
S MUU PALVELUTOIMINTA330,0 8840,5 90,0 8870,4 310,0 4930,3 250,0
S 94 Järjestöjen toiminta7070,0 76
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut30,0 310,0 180,0
X Toimiala tuntematon7341,0 21.37711,1 1.1881,1 30.47412,8 1.3101,5 11.9428,1 9631,1 14.7089,1
A-X KAIKKI RYHMÄT 75.029100,0 192.248 106.819100,0 238.047 87.884100,0 146.665 86.914100,0 160.847

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Ukrainasta Suomeen ja Suomen vientiä Ukrainaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot