Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Ukrainasta ja Suomen vienti Ukrainaan toimialoittain (NACE*)) ajanjaksolla 2023/8 - 2023/12


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/82023/92023/102023/112023/12
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS30,0 110,1 390,9
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 30,0 110,1 390,9
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA190,2 340,3 990,1 10731
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 190,2 340,3 90,1
C TEOLLISUUS7.75679,4 11.2128.67078,2 12.3675.88857,5 12.4222.11850,2 8.6173.55256,0 8.029
C 10 Elintarvikkeiden valmistus 3283,4 637 3272,9 627 4284,2 609 3498,3 832 2.11133,3 1.122
C 11 Juomien valmistus 1721,8 9 20,0 92 20,0 146 27 470,7 131
C 13 Tekstiilien valmistus 1861,9 199 2392,2 18 1781,7 1754,1 1 1752,8 4
C 14 Vaatteiden valmistus 3083,2 4253,8 53 5115,0 77 3658,7 62 4016,3 105
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus) 730,8 17 510,5 61 720,7 58 411,0 18
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 3.499 3.590 350,3 3.706 2.302 2.471
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 290 10,0
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 460,5 1.041 6565,9 661 5965,8 979 3628,6 983 1893,0 219
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 914 1.245 500,5 631 618 400
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 620,6 247 360,3 258 180,2 190 721,7 170 1292,0 71
C 24 Metallien jalostus 5.96461,0 871 6.29156,7 1.076 3.40733,3 744 731,7 72 500,8 224
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 2032,1 62 1171,1 35 3203,1 618 1092,6 38 230,4 7
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 20,0 300 70,1 212 20,0 1.134 40,1 84 230,4 132
C 27 Sähkölaitteiden valmistus 410,4 133 350,3 182 150,2 179 300,7 216 120,2 16
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 3303,4 543 3523,2 477 1741,7 236 49211,7 257 2413,8 907
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 32
C 31 Huonekalujen valmistus 380,3 4 430,7
C 32 Muu valmistus 137 80,1 121 600,6 192 153 180,3 72
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 390,4 46 850,8 181 190,2 12 451,1 23 891,4 5
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO80,1
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 80,1
F RAKENTAMINEN140,1 40,0 2162,1 579110,2 205150,2
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta 10,0 2102,0 579 110,2 205 150,2
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS1.82318,7 7432.23120,1 5813.98838,9 1.7981.87044,3 4072.55740,3 1.171
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 470,5 96 1010,9 163 650,6 137 1092,6 34 1913,0 55
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 1.32513,6 646 1.32211,9 417 3.15630,8 1.661 1.12826,7 373 1.81728,7 1.111
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 4514,6 1 8087,3 1 7677,5 63315,0 1 5488,6 5
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA270,2
I 55 Majoitus 250,2
I 56 Ravitsemistoiminta 20,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ110,1 120,1 150,1 160,4 100,2 1.819
J 58 Kustannustoiminta 20,0
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 60,1 1.819
J 63 Tietopalvelutoiminta 110,1 120,1 140,1 140,3 100,2
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA380,4 5890,1 11420,0 2481,1 115771,2 70
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 17
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 240,2 40,0 20,0 481,1 61
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 140,1 30 40,0 15 2 53
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 28 83 54 771,2 17
M 75 Eläinlääkintäpalvelut 10,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA80,1 1310,0 180,2 68320,7 72120,2 56
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 13 68 72 56
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 40,0 60,1 110,2
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 40,0 180,2 260,6 20,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS10,0 40,0 60,1 920,1 1510,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 9
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 10,0 40,0 60,1 20,1 10,0
S MUU PALVELUTOIMINTA50,0 10,0
S 94 Järjestöjen toiminta 2 50,0 3 3
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 10,0
X Toimiala tuntematon961,0 926830,8 641880,9 352832,0 2581131,8 464
A-X KAIKKI RYHMÄT 9.770100,0 13.089100,0 11.087100,0 13.814100,0 10.241100,0 15.387100,0 4.217100,0 9.784100,0 6.338100,0 11.747100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Ukrainasta Suomeen ja Suomen vientiä Ukrainaan
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot