Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Ukrainasta ja Suomen vienti Ukrainaan tuoteryhmittäin (CPA)*) ajanjaksolla 2023/9 -2024/1


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/92023/102023/112023/122024/1
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET5545,0 500,4 1.32012,8 370,2 46311,0 2782,9 2.28735,7 5084,3 67613,8 670,7
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut5545,0 501.31412,8 3746311,0 912.28735,7 4867613,8 67
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet60,1
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut187460
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA6.29156,8 130,1 3.40733,2 300,2 250,3 340,3 310,3
B 07 Metallimalmit6.29156,8 3.40733,2
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet1330253431
C TEOLLISUUSTUOTTEET4.19037,8 13.46097,4 5.49953,5 15.31299,5 3.70187,9 9.42896,9 4.06963,5 11.20395,4 4.17185,0 10.03799,0
C 10 Elintarvikkeet3593,2 8051.54115,0 7212325,5 7014727,4 1.5062475,0 461
C 11 Juomat290,3 1890,9 45300,7 141041,6 94290,6 52
C 13 Tekstiilit4494,1 503633,5 774139,8 494226,6 1003126,4 15
C 14 Vaatteet6906,2 1076516,3 14743410,3 1124446,9 13459812,2 145
C 15 Nahka ja nahkatuotteet30,0 30,0 1170,4 60,1 2120,2
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet2011,8 633113,0 851222,9 9951,5 183126,4 51
C 17 Paperi ja paperituotteet100,1 3.937740,7 4.132431,0 2.614350,5 2.843481,0 3.825
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus2.5432.3392.2961.6231.441
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet20,0 84620,0 1.004250,6 95780,1 31660,1 1.046
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet10,0 716698280,7 499528
C 22 Kumi- ja muovituotteet400,4 1.223690,7 669220,5 629500,8 3681202,4 97
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet750,7 228120,1 14490,2 124831,3 41380,8 86
C 24 Perusmetallit1881,7 1.077981,0 7443187,5 754176,5 2311362,8 592
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet3453,1 614594,5 6862064,9 1084837,5 7661512,5 85
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet1691,5 3361541,5 9702225,3 683375,3 1.8432354,8 201
C 27 Sähkölaitteet1101,0 4711161,1 2571423,4 265701,1 1061032,1 187
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat3313,0 7894124,0 87449311,7 6072544,0 1.06176415,6 705
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut410,4 48620,6 191501,2 531842,9 113881,8 125
C 30 Muut kulkuneuvot50,0 2520,0 1092,6 30,0 911,9
C 31 Huonekalut4554,1 122792,7 263608,5 123565,6 163897,9 1
C 32 Muut tehdasvalmisteet6896,2 1238017,8 1.50242610,1 2352503,9 184290,6 920
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT10,0 2912,1 40,0 80,0 10,0 30,0 10,0 20,0 30,0
J 58 Kustannuspalvelut29140,0 810,0 110,0 23
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut1
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT10,0 10,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut10,0 1
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ11.08210013.81410010.27210015.3871004.2121009.7341006.40410011.7471004.90610010.138100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Ukrainasta Suomeen ja Suomen vientiä Ukrainaan
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot