Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Ukrainasta ja Suomen vienti Ukrainaan toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS100,0 250,1 1050,2 410,2 500,2
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut250,1 410,2 500,2
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA110,1 290,1 350,1 260,1 520,2 470,1 90,0 480,1
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta110,1 350,1 520,2 90,0
C TEOLLISUUS9.07957,3 28.56370,4 15.96064,8 34.06978,4 18.65072,8 34.49686,4 11.55755,6 29.06878,7
C 10 Elintarvikkeiden valmistus2.31114,6 1.3136022,4 1.8087332,9 1.5792.88913,9 2.563
C 11 Juomien valmistus90,1 139510,2 1661750,7 124490,2 305
C 13 Tekstiilien valmistus4572,9 725282,1 2776652,6 4245282,5 5
C 14 Vaatteiden valmistus1.64510,4 1891.1434,6 1151.0764,2 531.2776,1 244
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus30,0 7
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)1621,0 3104131,7 1631780,7 791130,5 77
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus11.41910.0761200,5 10.108350,2 8.479
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen16910,0 29110,0 1
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus7404,7 1.479710,3 2.7877022,7 2.6361.1485,5 2.181
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus60,0 1631620,7 273920,4 2.972500,2 1.650
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus7734,9 2607953,2 4351730,7 6702191,1 430
C 24 Metallien jalostus2461,6 1.0179.93340,3 2.03112.62749,3 2.6533.53017,0 1.040
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)7484,7 2284922,0 2706442,5 4314522,2 664
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus380,2 260360,1 1.756200,1 1.953290,1 1.349
C 27 Sähkölaitteiden valmistus370,2 498240,1 2962110,8 328580,3 411
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus1.74611,0 1.7551.4605,9 4.8741.0434,1 1.3079074,4 1.400
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus132
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus350,2 9
C 31 Huonekalujen valmistus30,0 380,1 4430,2
C 32 Muu valmistus308310,1 15880,0 258780,4 417
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus1220,8 542130,9 3591450,6 2291530,7 40
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO80,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto80,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO40,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys4
F RAKENTAMINEN2361,5 2441,0 1220,3 4681,8 2421,2 7842,1
F 41 Talonrakentaminen3
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta2271,4 2340,9 1194451,7 2361,1 784
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS6.05638,2 2.0615,1 7.90032,1 2.1254,9 5.94223,2 2.0385,1 8.41440,5 3.3769,1
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus3242,0 1301780,7 3141920,7 3093651,8 227
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)3.66923,1 1.8895.70423,2 1.7653.81714,9 1.7026.10129,3 3.145
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)2.06313,0 422.0188,2 461.9337,5 261.9489,4 5
H KULJETUS JA VARASTOINTI80,0 1150,3 60,0 560,1 30,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus3
H 51 Ilmaliikenne5
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta80,0 10960,0 533
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA90,1 80,0 330,1 270,1
I 55 Majoitus810,0 250,1
I 56 Ravitsemistoiminta90,1 320,1 20,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ430,3 1390,3 450,2 240,1 290,1 30,0 400,2 1.8194,9
J 58 Kustannustoiminta120,0
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta50,0 2360,0 31.819
J 63 Tietopalvelutoiminta430,3 400,2 290,1 380,2
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA120,1 240,1
L 68 Kiinteistöalan toiminta120,1 240,1
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA1551,0 1730,4 1020,4 3630,8 950,4 2200,5 1270,6 1870,5
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut17
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi520,3 890,4 330,1 500,2 61
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi450,3 1130,1 259450,2 4455
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen80,0 12590170,1 158770,4 71
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus510,3
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle471410,0
M 75 Eläinlääkintäpalvelut10,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA230,1 1.0722,6 350,1 10,0 260,1 130,0 620,3 1960,5
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta20,0 113196
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut40,0 70,0 40,0 160,1
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut190,1 260,1 220,1 450,2
P KOULUTUS20,0 90,0
P 85 Koulutus20,0 90,0
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT300,1
Q 86 Terveyspalvelut30
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS110,1 70,0 100,0 60,0 100,0 240,1
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta9
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut110,1 70,0 60,0 100,0
S MUU PALVELUTOIMINTA90,1 90,0 60,0 10,0
S 94 Järjestöjen toiminta4330,0 1350,0 183
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut90,1 60,0 20,0 10,0
X Toimiala tuntematon2031,3 4.54811,2 2020,8 6.30014,5 2741,1 2.7867,0 2831,4 1.0742,9
A-X KAIKKI RYHMÄT 15.857100,0 40.558 24.636100,0 43.455 25.625100,0 39.916 20.796100,0 36.918

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Ukrainasta Suomeen ja Suomen vientiä Ukrainaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot