Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Filippiineiltä ja Suomen vienti Filippiineille toimialoittain (NACE*)) ajanjaksolla 2023/8 - 2023/12


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/82023/92023/102023/112023/12
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS8
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu 8
C TEOLLISUUS5.72070,4 19.8823.21341,6 6.7412.01546,6 6.6361.59144,3 7.4317.30477,4 5.956
C 10 Elintarvikkeiden valmistus 1732,1 60,1 46310,7 1955,4 38 1771,9
C 11 Juomien valmistus 14
C 13 Tekstiilien valmistus 650,8 3
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 3 1 4
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus) 1.830 2.486 2.111 2.613 1.248
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 110,1 2.803 1.544 1.148 1.792 1.717
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 10,0 20,0 20,1 10,0 1
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 2.245 451 320,8 311 619 1.919
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 40,1 56 20,0 12 10,0 102 30,1 47 41
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 60
C 24 Metallien jalostus 207
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 1692,1 1 130,2 384 160,4 418 2476,9 389 1281,4 95
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 4.31853,2 377 2.24029,0 796 71716,6 295 75921,1 233 6.04264,1 129
C 27 Sähkölaitteiden valmistus 4575,6 203 3584,6 81 49111,4 340 3229,0 108 3363,6 147
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 3964,9 939 5206,7 820 511,2 1.699 1.360 5305,6 542
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 90,1 70,1 210,5 381,1 140,1
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 1031,3 1212,8
C 31 Huonekalujen valmistus 5 1 1
C 32 Muu valmistus 99 330,4 48 641,5 53 23 9
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 130,2 11.005 310,4 118 360,8 145 280,8 10 760,8 26
F RAKENTAMINEN40,0 10,0 80,2 10,0
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta 30,0 80,2 10,0
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS1.83622,6 481.98925,8 241.75840,7 231.73848,4 1051.61717,1 171
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 1281,6 1662,2 390,9 70,2 40,0
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 1.19014,7 33 1.37217,8 23 1.38132,0 21 1.31336,6 7 1.32614,1 167
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 5186,4 15 4515,8 1 3377,8 2 41811,7 98 2873,0 4
H KULJETUS JA VARASTOINTI220,3 40110,1 20,0 40,1 60,1
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 140,2 90,1 20,0 40,1 10,0
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA10,0 10,0 270,6 320,9
I 56 Ravitsemistoiminta 10,0 10,0 270,6 320,9
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ4645,7 32.36330,6 13691,6 30451,2 192022,1 6
J 58 Kustannustoiminta 3 7 14 20,1 1 6
J 61 Televiestintä 70,1 70,2 230,6 5 10,0
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 100,1 110,1 7 130,3 16 40,1 13 90,1
J 63 Tietopalvelutoiminta 4475,5 2.35130,5 481,1 160,4 1932,0
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA410,5 5500,6 2932,2 33150,4 490,1 5
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 10,0 1 2 1
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 370,5 3 470,6 511,2 33 130,4 3 20,0 5
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 30,0 10,0 421,0 70,1
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 10,0 20,0 10,0 10,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA20,0 40,0 110,2 720,0 30,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 7
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 20,0 40,0 110,2 20,0 30,0
P KOULUTUS60,2 10,0
P 85 Koulutus 60,2 10,0
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT510,7 280,7 260,3
Q 86 Terveyspalvelut 510,7 280,7 260,3
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS1120,0 10,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 20,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 10,0 10,0
X Toimiala tuntematon300,4 2.073340,4 1.8153087,1 3581554,3 2542632,8 259
A-X KAIKKI RYHMÄT 8.120100,0 22.061100,0 7.715100,0 8.595100,0 4.319100,0 7.087100,0 3.589100,0 7.814100,0 9.434100,0 6.404100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Filippiineiltä Suomeen ja Suomen vientiä Filippiineille
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot