Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Filippiineiltä ja Suomen vienti Filippiineille toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS80,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu8
C TEOLLISUUS22.29972,6 19.41283,6 37.76284,4 23.70977,7 19.90969,8 32.99083,9 10.91062,9 20.02294,0
C 10 Elintarvikkeiden valmistus2330,8 6801,5 1850,6 8344,8 38
C 11 Juomien valmistus14
C 13 Tekstiilien valmistus1300,3 21300,5 3
C 14 Vaatteiden valmistus22
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus535
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)4.2445.1385.7655.972
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus4.52520,0 5.783110,0 6.5494.657
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen320,0 50,0 40,0 1
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus3.34740,0 3.87130,0 3.326320,2 2.849
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus30,0 1960,0 2880,0 6840,0 190
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus11215960
C 24 Metallien jalostus201181207
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)700,2 7862460,6 1.1051930,7 4073902,2 902
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus18.65360,8 1.16626.25558,7 1.54616.65458,4 1.5527.51843,4 657
C 27 Sähkölaitteiden valmistus1.7955,8 4601.5373,4 7861.2984,5 5251.1496,6 596
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus8962,9 4.4323060,7 4.8761.0213,6 3.0885803,3 3.601
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus160,1 210,0 170,1 720,4
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus3721,2 340,1 2650,9 1210,7
C 31 Huonekalujen valmistus1161
C 32 Muu valmistus80,0 73540,1 138330,1 168640,4 85
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus2530,8 368.48419,0 94860,3 11.2151400,8 180
F RAKENTAMINEN80,0 50,0 130,0 50,0 80,0
F 41 Talonrakentaminen5
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta80,0 90,0 40,0 80,0
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS7.93725,9 520,2 6.42014,4 1230,4 5.33918,7 800,2 5.11329,5 2991,4
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus4321,4 1400,3 3721,3 500,3
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)6.19220,2 275.13511,5 1073.66612,8 624.02023,2 196
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)1.3134,3 251.1442,6 151.3014,6 181.0436,0 103
H KULJETUS JA VARASTOINTI130,0 500,2 170,0 220,1 330,1 400,1 120,1
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta130,0 170,0 2240,1 70,0
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA470,2 550,1 420,1 590,3
I 56 Ravitsemistoiminta470,2 550,1 420,1 590,3
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ2210,7 1000,4 2360,5 110,0 2.92710,3 1460,4 3161,8 550,3
J 58 Kustannustoiminta5250,0 890,0 1520,0 21
J 61 Televiestintä230,1 70,0 310,2 5
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta830,3 48140,0 3220,1 131250,1 29
J 63 Tietopalvelutoiminta1380,4 1940,4 2.88910,1 2571,5
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA30,0 30,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)30,0 30,0
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA710,2 1180,5 220,0 4391,4 1190,4 3720,9 1170,7 420,2
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi1210,0 51
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi420,1 66190,0 4321110,4 366660,4 40
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen210,1 41150,0 500,3
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus70,0 20,0 30,0 20,0
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle105
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA230,1 280,1 130,0 160,1 70,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta7
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut230,1 270,1 130,0 160,1
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle10,0
P KOULUTUS10,0 30,0 60,0
P 85 Koulutus10,0 30,0 60,0
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT400,1 630,1 510,2 550,3
Q 86 Terveyspalvelut400,1 630,1 510,2 550,3
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS60,0 60,0 40,0 110,0 30,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta20,0 20,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut40,0 60,0 20,0
X Toimiala tuntematon340,1 3.48715,0 980,2 6.20920,3 950,3 5.70314,5 7264,2 8714,1
A-X KAIKKI RYHMÄT 30.702100,0 23.224 44.725100,0 30.516 28.534100,0 39.341 17.342100,0 21.305

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Filippiineiltä Suomeen ja Suomen vientiä Filippiineille
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot