Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Filippiineiltä ja Suomen vienti Filippiineille tuoteryhmittäin (CPA*)) 2023 tammi-lokakuu


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET1510,1 830,1 1560,1 120,0
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut1470,1 831560,1
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet12
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut40,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA140,0 170,0
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet1417
C TEOLLISUUSTUOTTEET107.98899,8 100.03999,9 170.51399,4 122.646100,0
C 10 Elintarvikkeet5.9575,5 9748.4794,9 481
C 11 Juomat30,0 1460,0
C 13 Tekstiilit1330,1 451050,1 45
C 14 Vaatteet1.6531,5 441.4570,8 26
C 15 Nahka ja nahkatuotteet8920,8 231.0440,6 30
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet770,1 17.938950,1 34.730
C 17 Paperi ja paperituotteet440,0 29.750540,0 38.556
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet1.5611,4 11.4704.0332,4 11.691
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet10,0 109286
C 22 Kumi- ja muovituotteet1.2711,2 3058300,5 414
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet30,0 354100,0 924
C 24 Perusmetallit40,0 745150,0 8.729
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet1990,2 2.8766590,4 1.325
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet78.32472,4 6.011142.25883,0 6.886
C 27 Sähkölaitteet6.1135,7 2.7578.1924,8 6.148
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat2.7222,5 14.4691.8541,1 9.976
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut230,0 102280,0 11
C 30 Muut kulkuneuvot8.7018,0 11.5919110,5 2.135
C 31 Huonekalut510,0 131910,1 24
C 32 Muut tehdasvalmisteet2580,2 4482900,2 244
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT20,0
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut20,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT120,0 240,0 2130,1 70,0
J 58 Kustannuspalvelut10,0 2220,0 6
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut110,0 12110,1 1
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT70,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut7
*A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ108.180100,0 100.167171.477100,0 122.696

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Filippiineiltä Suomeen ja Suomen vientiä Filippiineille
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot