Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Filippiineiltä ja Suomen vienti Filippiineille tuoteryhmittäin (CPA)*) ajanjaksolla 2023/9 -2024/1


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/92023/102023/112023/122024/1
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET210,3 170,4 150,4 170,2 80,1 200,7
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut200,3 150,3 140,4 170,2 200,7
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet8
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut10,0 20,0 10,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA40,1 60,1
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet46
C TEOLLISUUSTUOTTEET7.69199,7 8.598100,0 4.29899,5 7.09799,9 3.57199,5 7.811100,0 9.37799,2 6.39599,9 2.79999,2 9.41899,9
C 10 Elintarvikkeet3714,8 2875817,5 5652214,6 685445,8 150117,8 42
C 11 Juomat10,0 14
C 13 Tekstiilit50,1 1481,1 40,1 30,0 20,1 2
C 14 Vaatteet1021,3 41242,9 71113,1 11411,5 1244,4 5
C 15 Nahka ja nahkatuotteet730,9 2621,4 2681,9 5670,7 71033,6 10
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet30,0 2.60210,0 2.11160,2 2.668490,5 1.37330,1 1.696
C 17 Paperi ja paperituotteet30,0 2.91730,1 1.29050,1 1.81210,0 1.66570,3 2.736
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet50,1 551130,3 375361,0 737170,2 2.05380,3 481
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet13277
C 22 Kumi- ja muovituotteet1982,6 162646,1 1071353,8 592542,7 331073,8 30
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet510,0 5510,0 7
C 24 Perusmetallit30,0 262758
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet190,3 387190,4 428621,7 55380,1 9950,2 302
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet6.31781,9 9071.93944,9 4961.82951,0 3437.56980,0 1891.47952,4 438
C 27 Sähkölaitteet3013,9 15061714,3 43357416,0 5793794,0 19231711,2 254
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat2553,3 8743548,2 1.6801995,5 7472702,9 692742,6 3.327
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut130,1 20,1 20,0 80,3
C 30 Muut kulkuneuvot150,2 10350,1 740,1 530,6 321,1
C 31 Huonekalut20,0 1130,3 150,1 210,0 180,6 2
C 32 Muut tehdasvalmisteet160,2 54751,7 6080,2 23190,2 1390,3 26
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT10,0
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut10,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT10,0 30,0 580,6 10,0 10,0
J 58 Kustannuspalvelut111
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut3580,6
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ7.7151008.5981004.3201007.1011003.5891007.8141009.4561006.4041002.8221009.425100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Filippiineiltä Suomeen ja Suomen vientiä Filippiineille
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot