Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Filippinien ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti vuosina 2019 - 2023

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Filippiinit

Filippiinit

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Filippiineille (PH) vuosina 2019 - 2023

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat5350,4 5030,4 3350,2 6090,4 1.0580,9
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 5350,4 5030,4 3350,2 6090,4 1.0570,9
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön3830,3 4120,3 2630,1 3610,2 9720,8
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön1520,1 920,1 720,0 2480,2 850,1
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty100.90367,5 77.88254,4 101.28556,5 113.88578,5 74.00964,7
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty270,0 580,0 510,0 510,0 1200,1
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty100.87667,4 77.82354,3 101.23356,4 113.83578,4 73.88964,6
3. Poltto- ja voiteluaineet100,0 80,0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 100,0 80,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet100,0 80,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet34.54423,1 46.07032,2 29.42816,4 29.68120,4 26.09322,8
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)27.05118,1 35.75225,0 21.94612,2 21.50214,8 18.77516,4
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)7.4925,0 10.3177,2 7.4824,2 8.1795,6 7.3186,4
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet1.0330,7 1180,1 10.8606,1 380,0 12.19110,7
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot1.0170,7 2900,2 7110,6
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö9820,7 2900,2 7110,6
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö350,0
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet160,0 1180,1 10.5705,9 380,0 11.48010,0
6. Kulutustavarat3680,2 2.1991,5 8630,5 9330,6 1.0440,9
61. Kestokulutustavarat470,0 1100,1 790,0 1280,1 1870,2
62. Puolikestokulutustavarat2670,2 2.0111,4 3150,2 1960,1 3540,3
63. Kertakulutustavarat540,0 770,1 4690,3 6080,4 5030,4
7. Muut tavarat12.1748,1 16.46911,5 36.57220,4 10,0
Kaikki ryhmät149.557100,0 143.239100,0 179.343100,0 145.155100,0 114.403100,0

Lähde: Tulli

Filippiinit

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Filippiineiltä (PH) vuosina 2019 - 2023

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat 6.6206,6 6.6456,9 7.3244,6 10.8035,5 7.1805,9
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 1060,1 450,0 1590,1 2060,1 1890,2
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 970,1 270,0 1330,1 1920,1 1770,1
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 90,0 190,0 260,0 140,0 110,0
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 6.5146,5 6.5996,8 7.1654,5 10.5975,4 6.9925,8
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 4270,4 5660,6 4530,3 2920,1 950,1
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 6.0876,1 6.0346,2 6.7124,2 10.3065,2 6.8965,7
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 26.70826,5 26.78127,7 63.91040,0 4.0672,1 2.7052,2
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 20,0 10,0
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 26.70826,5 26.78027,7 63.91040,0 4.0652,1 2.7042,2
3. Poltto- ja voiteluaineet 10,0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 10,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 10,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 59.28858,9 57.38859,3 82.36351,5 170.78686,4 95.38578,6
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 43.68243,4 47.45449,1 65.47941,0 163.78982,9 88.33372,8
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 15.60515,5 9.93310,3 16.88410,6 6.9973,5 7.0525,8
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 2.9352,9 5520,6 4000,3 1.1360,6 10.3028,5
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 8450,8
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 8450,8
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 2.0912,1 5520,6 4000,3 1.1360,6 10.3018,5
6. Kulutustavarat 4.7104,7 5.0735,2 5.0263,1 10.2685,2 5.7214,7
61. Kestokulutustavarat 5430,5 5870,6 1.3720,9 2.7451,4 9020,7
62. Puolikestokulutustavarat 3.2813,3 3.7513,9 3.0111,9 4.0552,1 3.4512,8
63. Kertakulutustavarat 8850,9 7340,8 6420,4 3.4681,8 1.3691,1
7. Muut tavarat 3410,3 2910,3 7700,5 5990,3 340,0
Kaikki ryhmät 100.602100,0 96.729100,0 159.793100,0 197.661100,0 121.327100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Filippiineiltä Suomeen ja Suomen vientiä Filippiineille
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot