Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Filippiineiltä ja Suomen vienti Filippiineille toimialoittain (NACE*)) 2023 tammi-lokakuu


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS130,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu
C TEOLLISUUS81.88075,7 82.74582,6 119.12569,5 100.65382,0
C 10 Elintarvikkeiden valmistus1.5611,4 8300,5 179
C 11 Juomien valmistus14
C 13 Tekstiilien valmistus2590,2 22840,2
C 14 Vaatteiden valmistus5
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus820,0 24
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)17.25825.093
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus140,0 18.00430,0 31.919
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen100,0 360,0
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus390,0 10.855300,0 10.616
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus190,0 217170,0 40
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus271609
C 24 Metallien jalostus589210,0 8.697
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)5140,5 2.7161.7121,0 1.216
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus62.27057,6 4.558106.41462,1 6.286
C 27 Sähkölaitteiden valmistus5.0894,7 2.1124.7572,8 1.737
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus2.2202,1 14.0942.4801,4 13.517
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus750,1 3600,2
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus7920,7 8690,5 2
C 31 Huonekalujen valmistus810,0 14
C 32 Muu valmistus1590,1 4311530,1 149
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus8.8598,2 11.4891.1860,7 269
F RAKENTAMINEN340,0 50,0 270,0 20,0
F 41 Talonrakentaminen5
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta280,0 230,0 2
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS21.45319,8 2780,3 42.31924,7 7.1215,8
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus9840,9 7880,5 1
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)16.37415,1 21737.51821,9 7.068
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)4.0953,8 614.0132,3 52
H KULJETUS JA VARASTOINTI650,1 1120,1 2160,1
H 51 Ilmaliikenne10,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta550,1 22020,1 11
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta122
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA1700,2 1120,1
I 55 Majoitus10,0
I 56 Ravitsemistoiminta1700,2 1110,1
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ3.4523,2 2860,3 8.1134,7 1440,1
J 58 Kustannustoiminta140,0 881790,1 68
J 61 Televiestintä370,0 290,0 1
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta1320,1 1981370,1 74
J 63 Tietopalvelutoiminta3.2693,0 7.7684,5
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA50,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)50,0
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA3050,3 9611,0 4010,2 2.8152,3
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi10,0 930,0 7
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi2230,2 8962100,1 2.712
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen680,1 411730,1 96
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus120,0 120,0
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle1530,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA740,1 70,0 1590,1
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta7
N 78 Työllistämistoiminta390,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut730,1 1160,1
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito40,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle10,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
P KOULUTUS40,0 170,0
P 85 Koulutus40,0 170,0
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT1830,2 1780,1
Q 86 Terveyspalvelut1830,2 1780,1
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS150,0 150,0 100,0 100,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta30,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut120,0 90,0
S MUU PALVELUTOIMINTA80,0 50,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus80,0
X Toimiala tuntematon5380,5 15.75715,7 7990,5 11.8049,6
*A-X KAIKKI RYHMÄT108.180100,0 100.167171.477100,0 122.696

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Filippiineiltä Suomeen ja Suomen vientiä Filippiineille
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot