Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Filippinien ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-marraskuussa


*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Filippiinit

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Filippiineille (PH) 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat1.057505109,2
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 00230,9
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön00..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön00-34,2
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 1.057505109,2
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön972258276,2
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön85247-65,6
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty68.849106.622-35,4
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty11151120,6
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty68.737106.572-35,5
3. Poltto- ja voiteluaineet810-20,6
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 810-20,6
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet810-20,6
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet24.94327.411-9,0
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)18.01520.713-13,0
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)6.9286.6983,4
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet12.19038..
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot7110..
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö7110..
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö00..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet11.47938..
6. Kulutustavarat9348608,6
61. Kestokulutustavarat18512844,8
62. Puolikestokulutustavarat33617097,9
63. Kertakulutustavarat413563-26,6
7. Muut tavarat10..
Kaikki ryhmät107.982135.446-20,3

Lähde: Tulli

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Filippiineiltä (PH) Suomeen vuoden 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat6.61910.250-35,4
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 172183-6,3
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön160170-5,6
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön1113-16,0
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 6.44710.067-36,0
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön95292-67,4
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön6.3529.775-35,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty2.6193.818-31,4
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty11-34,2
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty2.6183.817-31,4
3. Poltto- ja voiteluaineet01..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 01..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet01..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet87.291160.945-45,8
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)81.183154.250-47,4
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)6.1096.696-8,8
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet10.0261.004898,3
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot0043,1
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö0043,1
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet10.0261.004898,4
6. Kulutustavarat5.2859.919-46,7
61. Kestokulutustavarat7902.640-70,1
62. Puolikestokulutustavarat3.1493.836-17,9
63. Kertakulutustavarat1.3453.443-60,9
7. Muut tavarat31596-94,9
Kaikki ryhmät111.870186.534-40,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Filippiineiltä Suomeen ja Suomen vientiä Filippiineille
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot