Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Luxemburgista ja Suomen vienti Luxemburgiin toimialoittain (NACE*)) 2023 tammi-lokakuu


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS960,1 170,0 370,0 100,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut90,0 10
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu560,1
A 03 Kalastus ja vesiviljely400,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA280,0 1490,1
B 07 Metallimalmien louhinta10,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta160,0
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta1470,1
C TEOLLISUUS46.18657,3 33.50445,6 70.41666,7 21.08960,7
C 10 Elintarvikkeiden valmistus18590,0 186
C 11 Juomien valmistus44
C 13 Tekstiilien valmistus1312
C 14 Vaatteiden valmistus98530,0 1.112
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus150,0 1060,0 9
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)20,0 274605
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus1.7342,2 3.5093.5623,4 4.307
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen400,1 4471290,1 370
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus30,0 1.618290,0 311
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus7.2659,0 1128.4188,0 282
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus4140,5 4.2827980,8 3.558
C 24 Metallien jalostus1.8182,3 484.3784,1 37
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)30.57537,9 1.74945.74043,3 263
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus230,0 965460,0 1.445
C 27 Sähkölaitteiden valmistus1.2971,6 3.8765930,6 227
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus1.1281,4 13.6603.1353,0 7.959
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus5390,7 1.4621,4
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus2570,3 3130,3
C 31 Huonekalujen valmistus9371,2 1.4331.2631,2 315
C 32 Muu valmistus710,1 1061230,1 63
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus310,0 2253860,4 26
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO290,0 140,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto290,0 140,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO2260,3 11.14815,2 3560,3 7.07720,4
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu30,0
E 37 Viemäri- ja jätevesihuolto20,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys2150,3 11.1483530,3 7.077
E 39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut20,0
F RAKENTAMINEN4.1265,1 180,0 2.9642,8 80,0
F 41 Talonrakentaminen17
F 42 Maa- ja vesirakentaminen5
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta1.7392,2 1.5561,5
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS20.68925,7 27.74337,8 30.47028,9 5.85916,9
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus6.4178,0 6406.4466,1 321
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)12.74715,8 26.98222.24221,1 5.377
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)1.5251,9 1221.7821,7 161
H KULJETUS JA VARASTOINTI240,0 260,0 50,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus70,0 2116
H 50 Vesiliikenne1
H 51 Ilmaliikenne170,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta60,0 12
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA330,0 100,0 150,0 40,0
I 55 Majoitus330,0 4150,0 2
I 56 Ravitsemistoiminta40,0 83
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ730,1 440,1 370,0 1670,5
J 58 Kustannustoiminta189
J 61 Televiestintä220,0 30,0 1
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta30,0 23152
J 63 Tietopalvelutoiminta10,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA360,0 120,0 430,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)160,0 280,0 5
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA680,1 90,0 70,0 40,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta680,1 970,0 4
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA1320,2 3560,5 1120,1 3190,9
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut130,0 100,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi127
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi1160,1 5870,1 2
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen10,0 13390,0 91
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus10,0 44
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle209213
M 75 Eläinlääkintäpalvelut90,0 60,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA800,1 1180,2 450,0 160,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta70,0 11140,0
N 78 Työllistämistoiminta170,0 180,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut160,0 100,0 1
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut310,0 1
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito430,1 190,0 4
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle690,1 30,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
P KOULUTUS90,0 10,0 200,0 10,0
P 85 Koulutus90,0 1200,0 1
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT690,1 40,0 70,0 20,0
Q 86 Terveyspalvelut610,1 41
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut50,0 40,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut30,0 30,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS540,1 180,0 370,0 60,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta370,0 51
R 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta40,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut30,0
S MUU PALVELUTOIMINTA1360,2 70,0 40,0
S 94 Järjestöjen toiminta120,0 70,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus420,1 3
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut830,1
X Toimiala tuntematon8.17010,1 3870,5 8670,8 1420,4
*A-X KAIKKI RYHMÄT80.573100,0 73.430105.607100,0 34.734

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Luxemburgista Suomeen ja Suomen vientiä Luxemburgiin
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot