Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Luxemburgista ja Suomen vienti Luxemburgiin toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS50,0 680,1 140,0 1060,1 210,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut17100,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu610,1 1
A 03 Kalastus ja vesiviljely450,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA40,0 1820,2 1630,1 30,0 290,0
B 07 Metallimalmien louhinta20,0 3
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta160,0
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta1610,1
C TEOLLISUUS38.40355,8 15.90756,5 54.64659,8 23.13162,3 78.29766,5 25.01553,1 56.58758,3 37.92046,8
C 10 Elintarvikkeiden valmistus1180,2 2111110,1 19190,0 187224
C 11 Juomien valmistus981110
C 13 Tekstiilien valmistus17282124
C 14 Vaatteiden valmistus490,1 1.447240,0 89830,0 1.2541.216
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus63160,0 15160,0 11
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)60740566120,0 292
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus1.9242,8 6.1632.5752,8 6.3393.9733,4 4.9891.8661,9 4.468
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen1850,3 4633780,4 361420,1 816490,1 447
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus1.4542,1 1341.0281,1 94320,0 383990,1 1.786
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus2.8154,1 1004.8735,3 6.5599.8788,4 3388.8729,1 127
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus8131,2 1.0616770,7 1.4258100,7 3.9764280,4 5.085
C 24 Metallien jalostus3.6715,3 7633.9464,3 1.1634.6153,9 392.5962,7 51
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)21.33831,0 34431.12434,1 50749.80442,3 32637.60738,7 1.924
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus1990,3 814750,1 1.048480,0 1.728240,0 1.006
C 27 Sähkölaitteiden valmistus450,1 2093340,4 2271.2041,0 2721.3061,3 4.460
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus3.0244,4 1.5442.6692,9 3.1723.5493,0 9.3771.5141,6 14.812
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus1.5271,3 6550,7
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus3590,3 2880,3
C 31 Huonekalujen valmistus8931,3 9027130,8 7291.2631,1 4219531,0 1.561
C 32 Muu valmistus1370,2 475470,1 2791250,1 681000,1 107
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus4550,7 1523.1703,5 178990,8 1351750,2 306
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO30,0 140,0 290,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto30,0 140,0 290,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO3070,4 3.13711,1 5680,6 4.00710,8 5510,5 9.22619,6 2690,3 12.51715,4
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu20,0 10,0 30,0
E 37 Viemäri- ja jätevesihuolto30,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys3020,4 3.1375640,6 4.0075460,5 9.2262540,3 12.517
E 39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut20,0
F RAKENTAMINEN2.4763,6 4.0504,4 10,0 3.3452,8 120,0 4.2924,4 280,0
F 41 Talonrakentaminen1350,1 21
F 42 Maa- ja vesirakentaminen1.6332,4 1.7832,0 8
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta8431,2 2.1322,3 11.9361,6 1.8881,9 2
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS25.41637,0 8.66630,8 30.43933,3 9.25824,9 32.92628,0 11.96925,4 23.87424,6 29.37036,2
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus3.7915,5 2756.2536,8 2256.8235,8 6147.4097,6 741
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)17.91326,0 8.12721.30623,3 8.81524.00720,4 11.14214.67915,1 28.468
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)3.7115,4 2642.8793,2 2162.0961,8 2131.7861,8 162
H KULJETUS JA VARASTOINTI20,0 140,0 8580,9 300,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus308260,9 22
H 50 Vesiliikenne1
H 51 Ilmaliikenne30,0 290,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta60,0 13
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA70,0 20,0 10,0 340,0 90,0 400,0 100,0
I 55 Majoitus1340,0 2380,0 4
I 56 Ravitsemistoiminta70,0 20,0 1970,0 8
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ160,0 490,2 920,1 1560,4 530,0 2090,4 800,1 510,1
J 58 Kustannustoiminta81621
J 60 Radio- ja televisiotoiminta
J 61 Televiestintä18840,1 230,0 1220,0
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta160,0 2280,0 14518560,0 25
J 63 Tietopalvelutoiminta10,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA270,0 2010,2 650,1 390,0 140,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)220,0 1950,2 350,0 10160,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA70,0 60,0 760,1 120,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta70,0 6760,1 12
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA340,0 2320,8 180,0 3240,9 1410,1 3950,8 1400,1 3900,5
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut50,0 50,0 140,0 140,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi1210,0 15
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi1940,0 11090,1 21240,1 14
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen260,0 19150,0 14190,0 11920,0 153
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus2620,0 6
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle21178257213
M 75 Eläinlääkintäpalvelut30,0 40,0 80,0 100,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA8461,2 550,2 930,1 30,0 780,1 200,0 910,1 1380,2
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta6561,0 750,1 40,0 70,0 126
N 78 Työllistämistoiminta160,0 180,0 1
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut190,0 1180,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut30,0 10,0 24
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito10,0 10,0 360,0 4510,1
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle1830,3 220,0 30,0 690,1
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS710,1
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus900,1
P KOULUTUS40,0 10,0 240,0 10,0 290,0 20,0 90,0 30,0
P 85 Koulutus40,0 1240,0 1290,0 290,0 3
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT50,0 50,0 140,0 30,0 840,1 60,0
Q 86 Terveyspalvelut30,0 1740,1 6
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut20,0 20,0 50,0 60,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut20,0 30,0 50,0 30,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS110,0 150,0 620,1 80,0 590,1 210,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta1150,0 13410,0 6
R 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta70,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut40,0
S MUU PALVELUTOIMINTA40,0 40,0 100,0 60,0 1510,2
S 94 Järjestöjen toiminta100,0 150,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus450,0 5
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut930,1
X Toimiala tuntematon5510,8 1240,4 9641,1 2450,7 1.8201,5 1830,4 9.92910,2 4800,6
A-X KAIKKI RYHMÄT 68.776100,0 28.175 91.367100,0 37.125 117.693100,0 47.118 97.055100,0 81.029

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Luxemburgista Suomeen ja Suomen vientiä Luxemburgiin
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot