Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Luxemburgin ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-marraskuussa


*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Luxemburg

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Luxemburgiin (LU) 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat92148-37,7
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 01-69,1
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön01-69,1
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 92147-37,5
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön00-44,5
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön92146-37,5
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty51.56825.309103,8
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty11353114,5
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty51.45525.256103,7
3. Poltto- ja voiteluaineet012-97,5
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 00-20,2
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 011..
321. Moottoripolttoaineet011..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet00..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet23.46312.24891,6
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)10.49411.384-7,8
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)12.968864..
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet80559635,2
51. Henkilöautot67937580,9
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot03..
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö03..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet126217-42,0
6. Kulutustavarat2.1821.9929,5
61. Kestokulutustavarat115189-39,1
62. Puolikestokulutustavarat1.9761.74213,5
63. Kertakulutustavarat906147,6
7. Muut tavarat4041.177-65,7
Kaikki ryhmät78.51441.26390,3

Lähde: Tulli

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Luxemburgista (LU) Suomeen vuoden 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat2.2341.60739,0
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 6566-1,6
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön6566-1,6
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 2.1701.54240,7
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön141148-4,3
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön2.0281.39445,5
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty64.14089.401-28,3
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty4314,0
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty64.13689.398-28,3
3. Poltto- ja voiteluaineet071..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 071..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet071..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet2.6232.09525,2
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)7236954,1
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)1.9001.40035,7
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet7.4896.8988,6
51. Henkilöautot9791.106-11,5
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot1.7802.367-24,8
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö1.7802.367-24,8
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet4.7313.42538,1
6. Kulutustavarat4.5864.4732,5
61. Kestokulutustavarat9751.277-23,6
62. Puolikestokulutustavarat1.2511.13110,6
63. Kertakulutustavarat2.3602.06614,2
7. Muut tavarat8.4788.2682,5
Kaikki ryhmät89.551110.916-19,3

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Luxemburgista Suomeen ja Suomen vientiä Luxemburgiin
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot