Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Luxemburgista ja Suomen vienti Luxemburgiin tuoteryhmittäin (CPA)*) ajanjaksolla 2023/9 -2024/1


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/92023/102023/112023/122024/1
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET20,0 20,0 30,1 10,0 20,1
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet22312
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA30,0
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet30,0
C TEOLLISUUSTUOTTEET6.95190,1 7.53399,5 7.85391,1 6.00599,3 8.07190,3 5.05399,2 6.92090,7 2.60398,4 5.47787,3 3.93098,9
C 10 Elintarvikkeet921,2 3270,3 6150,2 4540,7 3330,5 39
C 11 Juomat570,7 3103,6 2793,1 61351,8 1392,2
C 12 Tupakkatuotteet170,2
C 13 Tekstiilit5346,9 593510,8 7931,0 155106,7 113786,0 6
C 14 Vaatteet720,9 33610,7 112861,0 5280,4 22530,8 4
C 15 Nahka ja nahkatuotteet956221753
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet261224833
C 17 Paperi ja paperituotteet310,4 339490,6 486520,6 484210,3 479701,1 436
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet5427,0 1.1646547,6 4875766,4 1.5373945,2 7970611,3 1.898
C 22 Kumi- ja muovituotteet3074,0 905386,2 1035396,0 1133724,9 743094,9 96
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet1191,5 483540,6 405150,2 332180,2 482641,0 562
C 24 Perusmetallit4.15353,8 2.6073.85444,7 2.4735.54862,1 1.0883.91051,2 1032.61641,7 41
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet3294,3 2.0862242,6 9323764,2 3676358,3 923275,2 90
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet20,0 5570,1 4210,0 6220,0 1450,1 89
C 27 Sähkölaitteet290,4 8240,0 74220,0 160120,2 451120,2 59
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat951,2 3232412,8 1191942,2 7064335,7 4141412,2 277
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut5096,6 316087,1 162803,1 293965,2 1516029,6 77
C 30 Muut kulkuneuvot10,0
C 31 Huonekalut600,8 1102703,1 36150,2 9744220
C 32 Muut tehdasvalmisteet10,0 1150,2 2021210,3
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT10,0 10,0
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut1
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ7.7151007.5701008.6211006.0461008.9361005.0951007.6331002.6441006.2711003.972100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Luxemburgista Suomeen ja Suomen vientiä Luxemburgiin
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot