Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Luxemburgista ja Suomen vienti Luxemburgiin tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET10,0 240,1 370,0
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet10,0 2437
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA20,0 10,0 30,0 10,0 40,0 10,0
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet20,0 130,0 140,0 1
C TEOLLISUUSTUOTTEET83.72989,8 35.84096,6 110.42793,8 46.17798,0 87.84690,5 80.57899,4
C 10 Elintarvikkeet4520,5 1733770,3 1574220,4 114
C 11 Juomat1.7171,8 81.3501,1 51.9972,1 7
C 12 Tupakkatuotteet530,0 170,0
C 13 Tekstiilit4.8525,2 1145.8435,0 1315.2715,4 105
C 14 Vaatteet7860,8 2266990,6 5117190,7 344
C 15 Nahka ja nahkatuotteet541390,0 51010,0 719
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet150,0 378420,0 696120,0 439
C 17 Paperi ja paperituotteet4250,5 6.3294180,4 4.9603850,4 4.392
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus5710,1 11
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet7.1057,6 5.5378.7507,4 10.2966.9077,1 15.291
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet12
C 22 Kumi- ja muovituotteet4.3894,7 2894.8424,1 8234.3784,5 1.022
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet1.0111,1 1.4737920,7 4.1326900,7 5.247
C 24 Perusmetallit47.87151,3 6.58674.37463,2 8.51753.18854,8 26.031
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet6.0406,5 4744.3333,7 4574.4564,6 11.929
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet2620,3 1.0613570,3 2.7421360,1 1.506
C 27 Sähkölaitteet430,0 985840,1 5.323820,1 4.924
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat2.3192,5 3.9581.4131,2 5.8482.2922,4 5.947
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut5.7946,2 1805.3624,6 5045.8976,1 870
C 30 Muut kulkuneuvot100,0 110,0 370,0
C 31 Huonekalut6130,7 9191.2161,0 4439591,0 1.575
C 32 Muut tehdasvalmisteet230,0 6.60510,0 105280,0 116
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT1420,2 10,0 530,0 30,0 40,0
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut1420,2 1530,0 30,0 4
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT10,0 130,0 20,0 10,0 50,0
J 58 Kustannuspalvelut10,0 1120,0 10,0 3
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut22
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ93.24910037.086100117.68910047.11710097.05510081.029100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Luxemburgista Suomeen ja Suomen vientiä Luxemburgiin
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot