Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Luxemburgin ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti vuosina 2019 - 2023

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Luxemburg

Luxemburg

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Luxemburgiin (LU) vuosina 2019 - 2023

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat1170,5 3771,3 1720,5 1480,3 940,1
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 20,0 20,0 20,0 10,0
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön20,0 20,0 20,0 10,0
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 1150,5 3741,3 1700,5 1470,3 940,1
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön10,0 10,0 10,0
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön1140,5 3731,3 1690,5 1470,3 930,1
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty14.10661,8 19.05167,6 23.09862,2 29.02761,6 52.74665,0
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty10,0 10,0 590,1 1170,1
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty14.10561,8 19.05167,6 23.09762,2 28.96861,5 52.62964,8
3. Poltto- ja voiteluaineet10,0 50,0 120,0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 10,0 50,0 110,0
321. Moottoripolttoaineet10,0 50,0 110,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet5.48924,1 5.08818,1 6.45117,4 14.16230,1 24.37130,0
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)4.65720,4 4.54816,1 5.92716,0 13.24428,1 11.36114,0
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)8333,7 5411,9 5241,4 9191,9 13.01016,0
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet8543,7 8182,9 2050,6 6111,3 9571,2
51. Henkilöautot2731,0 1060,3 3750,8 8311,0
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot8053,5 30,0
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö30,0
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö8053,5
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet490,2 5461,9 990,3 2320,5 1260,2
6. Kulutustavarat1.3125,8 2.0327,2 5.70215,4 2.1644,6 2.4773,1
61. Kestokulutustavarat330,1 560,2 4.50612,1 2050,4 1200,1
62. Puolikestokulutustavarat1.2475,5 1.9286,8 1.1303,0 1.8924,0 2.2622,8
63. Kertakulutustavarat320,1 480,2 660,2 660,1 950,1
7. Muut tavarat9334,1 8022,8 1.4824,0 1.2102,6 5240,6
Kaikki ryhmät22.813100,0 28.168100,0 37.116100,0 47.117100,0 81.168100,0

Lähde: Tulli

Luxemburg

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Luxemburgista (LU) vuosina 2019 - 2023

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat 1.4141,8 1.2721,9 2.1372,3 1.7141,5 2.4282,5
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 2340,3 1290,2 950,1 720,1 710,1
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 2340,3 1290,2 950,1 720,1 710,1
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 1.1801,5 1.1431,7 2.0412,2 1.6421,4 2.3572,4
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 810,1 1320,2 1350,1 1560,1 1750,2
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1.0991,4 1.0111,5 1.9062,1 1.4871,3 2.1822,2
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 52.65766,6 47.77269,5 64.47170,6 93.86579,8 69.49171,5
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 4590,6 1440,2 30,0 40,0
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 52.19866,0 47.77269,5 64.32770,4 93.86279,8 69.48871,5
3. Poltto- ja voiteluaineet 710,1
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 710,1
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 710,1
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 8.32810,5 5.2037,6 3.2453,6 2.4712,1 3.0743,2
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 3.1794,0 1.1501,7 1.7801,9 7650,7 7560,8
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 5.1496,5 4.0525,9 1.4651,6 1.7061,4 2.3182,4
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 5.8577,4 4.2756,2 6.6817,3 7.1256,1 7.9998,2
51. Henkilöautot 4720,6 8581,2 2.0142,2 1.1100,9 1.0831,1
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 3.5934,5 1.5272,2 2.2772,5 2.3682,0 1.7801,8
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 3.5934,5 1.5272,2 2.2772,5 2.3682,0 1.7801,8
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 1.7922,3 1.8902,7 2.3902,6 3.6473,1 5.1355,3
6. Kulutustavarat 3.6024,6 4.0175,8 4.2584,7 4.7454,0 4.8095,0
61. Kestokulutustavarat 8631,1 8761,3 6310,7 1.2841,1 9831,0
62. Puolikestokulutustavarat 1.4321,8 1.4142,1 1.6411,8 1.1921,0 1.3881,4
63. Kertakulutustavarat 1.3071,7 1.7272,5 1.9852,2 2.2691,9 2.4372,5
7. Muut tavarat 7.2429,2 6.2199,0 10.55011,6 9.5968,2 9.3309,6
Kaikki ryhmät 79.100100,0 68.758100,0 91.342100,0 117.689100,0 97.130100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Luxemburgista Suomeen ja Suomen vientiä Luxemburgiin
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot