Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Luxemburgista ja Suomen vienti Luxemburgiin tuoteryhmittäin (CPA*)) 2023 tammi-lokakuu


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET350,0 10,0 200,1
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet3410,0 20
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA40,0 10,0 30,0 10,0
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet40,0 130,0 1
C TEOLLISUUSTUOTTEET72.95690,5 73.06799,5 99.22294,0 33.83297,4
C 10 Elintarvikkeet3530,4 1082950,3 152
C 11 Juomat1.5882,0 1.0351,0
C 12 Tupakkatuotteet170,0 530,1
C 13 Tekstiilit4.6785,8 785.5125,2 109
C 14 Vaatteet6060,8 3176260,6 469
C 15 Nahka ja nahkatuotteet10,0 52310,0 407
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet120,0 412420,0 630
C 17 Paperi ja paperituotteet3140,4 3.4333640,3 4.278
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus710,1 11
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet5.9407,4 13.6957.2436,9 7.870
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet2
C 22 Kumi- ja muovituotteet3.4724,3 8854.0773,9 653
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet6690,8 4.4327320,7 3.700
C 24 Perusmetallit43.71754,3 24.85368.62765,0 3.636
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet3.4904,3 11.4762.7242,6 379
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet1330,2 1.4312730,3 1.928
C 27 Sähkölaitteet730,1 4.314550,1 4.680
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat1.6942,1 4.8361.1571,1 4.322
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut5.2216,5 7225.1084,8 227
C 30 Muut kulkuneuvot60,0 110,0
C 31 Huonekalut9441,2 1.4361.2161,2 328
C 32 Muut tehdasvalmisteet280,0 11452
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT30,0 40,0
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut30,0 4
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT40,0
J 58 Kustannuspalvelut3
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut1
*A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ80.573100,0 73.430105.607100,0 34.734

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Luxemburgista Suomeen ja Suomen vientiä Luxemburgiin
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot