Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Bangladeshista ja Suomen vienti Bangladeshiin toimialoittain (NACE*)) 2023 tammi-lokakuu


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA20,0 230,0
B 07 Metallimalmien louhinta230,0
C TEOLLISUUS3.9802,3 25.80179,9 3.6721,8 31.91188,9
C 10 Elintarvikkeiden valmistus8910,0 57
C 11 Juomien valmistus20,0 130,0
C 13 Tekstiilien valmistus59300,0 166
C 14 Vaatteiden valmistus3.5922,0 273.4071,6 1
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus10,0 10,0
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)194426
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus1380,1 14.02130,0 20.541
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen40,0
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus20,0 94720,0 857
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus70,0 1431050,1 34
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus10,0 1443
C 24 Metallien jalostus
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)20,0 13260,0 230
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus10,0 1.366595
C 27 Sähkölaitteiden valmistus30,0 2.6572.238
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus500,0 5.989100,0 6.411
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus1730,1 21220,0
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus30,0 480,0
C 32 Muu valmistus40,0 33190,0 28
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus40,0 45283
F RAKENTAMINEN900,1 760,0
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta890,1 740,0
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS163.42092,9 2.8518,8 192.52492,2 1700,5
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus2180,1 8700,4
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)46.26926,3 2.85056.42927,0 170
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)116.93266,5 135.22564,8
H KULJETUS JA VARASTOINTI700,0 110,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA350,0 650,0
I 55 Majoitus10,0
I 56 Ravitsemistoiminta340,0 650,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ30,0 20,0 100,0
J 58 Kustannustoiminta10,0 10,0
J 61 Televiestintä
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta20,0 10,0
J 63 Tietopalvelutoiminta
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA150,0 240,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)150,0 240,0
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA2850,2 50,0 1.3840,7 1000,3
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi20,0
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi630,0 21210,1 96
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen10,0 320,0 4
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle2180,1 1.2610,6
M 75 Eläinlääkintäpalvelut
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA280,0 220,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut90,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut280,0 110,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle200,0
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
Q 86 Terveyspalvelut
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS80,0 200,0 150,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut80,0 200,0
S MUU PALVELUTOIMINTA1050,1 830,0
S 94 Järjestöjen toiminta160,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus10,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut1050,1 670,0
X Toimiala tuntematon7.8684,5 3.63311,3 10.9155,2 3.68610,3
*A-X KAIKKI RYHMÄT175.910100,0 32.290208.821100,0 35.892

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Bangladeshista Suomeen ja Suomen vientiä Bangladeshiin
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot