Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Bangladeshista ja Suomen vienti Bangladeshiin toimialoittain (NACE*)) ajanjaksolla 2023/8 - 2023/12


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/82023/92023/102023/112023/12
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
C TEOLLISUUS3031,5 1.8122761,7 2.5895523,8 2.2991961,5 2.0434553,3 3.824
C 10 Elintarvikkeiden valmistus 18 12
C 11 Juomien valmistus 20,0
C 13 Tekstiilien valmistus 1
C 14 Vaatteiden valmistus 2821,4 2581,6 4833,3 1891,4 4523,3
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 120,1 1.513 120,1 637 270,2 2.000 671 1.875
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 20,0 62 5 30 101
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 26 11 75
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 14
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 13 42 6
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 71 192 134 19 1
C 27 Sähkölaitteiden valmistus 30,0 103 876 48 13 20,0 100
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 40,0 12 40,0 798 20,0 34 10,0 1.178 1.722
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 380,3 60,0 10,0
C 32 Muu valmistus 10,0 10
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 20,0 3 68 6
F RAKENTAMINEN110,1 90,1 120,1 100,1 50,0
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta 100,1 90,1 120,1 100,1 50,0
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS18.62593,5 1215.00792,4 2.34012.88789,0 111.79688,3 511.85087,1
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 100,1 30,0 200,1 50,0 210,2
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 5.88729,6 12 4.24626,1 2.340 3.72125,7 1 2.25616,9 5 3.93829,0
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 12.72863,9 10.75766,2 9.14763,2 9.53571,4 7.89158,0
H KULJETUS JA VARASTOINTI40,0 10,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 40,0
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA20,0 30,0 50,0 40,0 40,0
I 56 Ravitsemistoiminta 20,0 30,0 50,0 40,0 40,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ10,0 19
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 19
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA20,0 10,0 10,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 20,0 10,0 10,0
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA10,0 120,0 140,1 20,0 6225
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 20,0
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 10,0 140,1 20,0 622
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 1 10,0 5
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA40,0 20,0 30,0 50,0 50,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 40,0 20,0 30,0 50,0 50,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS50,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 50,0
S MUU PALVELUTOIMINTA210,1 110,1 90,1 50,0 20,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 210,1 110,1 90,1 50,0 20,0
X Toimiala tuntematon9454,7 1219335,7 2439926,8 221.34310,0 1.2819,4 120
A-X KAIKKI RYHMÄT 19.911100,0 1.946100,0 16.248100,0 5.172100,0 14.481100,0 2.322100,0 13.362100,0 2.669100,0 13.601100,0 3.968100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Bangladeshista Suomeen ja Suomen vientiä Bangladeshiin
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot