Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Bangladeshista ja Suomen vienti Bangladeshiin tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2020 - 2022


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202020212022
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET30,0 1.9893,8 10,0 1300,4 330,0 1460,4
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut10,0 166220,0 146
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet1.823130
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut20,0 10,0 100,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA40,0 60,0
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet40,0 6
C TEOLLISUUSTUOTTEET156.69299,0 50.68196,2 150.78079,2 36.02299,6 241.39296,1 40.34199,5
C 10 Elintarvikkeet6910,4 675250,3 1922690,1 140
C 13 Tekstiilit8.6185,4 679.1354,8 17111.2654,5 179
C 14 Vaatteet143.57990,7 138.02572,5 1222.67988,7
C 15 Nahka ja nahkatuotteet1.6931,1 1.6850,9 4.7051,9
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet2810,2 123210,2 694410,2 426
C 17 Paperi ja paperituotteet20,0 18.87119.11140,0 25.737
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet1300,1 1.9831430,1 2.5801380,1 2.628
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet16940453
C 22 Kumi- ja muovituotteet710,0 242360,1 445510,2 8
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet1790,1 770,0 11390,1 4
C 24 Perusmetallit143
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet100,0 1.19180,0 197140,0 395
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet150,0 1.25690,0 951130,0 735
C 27 Sähkölaitteet180,0 19.766110,0 10.626100,0 6.272
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat340,0 6.299420,0 1.501530,0 3.462
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut7911068
C 30 Muut kulkuneuvot1.1750,7 373500,2 1375380,2 27
C 31 Huonekalut410,0 70,0
C 32 Muut tehdasvalmisteet1970,1 1432110,1 255630,2 204
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT60,0
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut60,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT50,0 90,0 460,1
J 58 Kustannuspalvelut2445
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut352
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ158.24410052.682100190.47310036.162100251.07910040.533100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Bangladeshista Suomeen ja Suomen vientiä Bangladeshiin
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot