Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: Bangladesh (BD) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Bangladesh

Bangladesh

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Bangladeshiin (BD)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 120,1 42
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 120,1 42-71,0
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 00 33..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 120,1 844,5
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 5.01656,0 5.233
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 00 0..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 5.01656,0 5.233-4,1
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 1.06011,8 2.501
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 8569,5 1.440-40,6
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 2042,3 1.060-80,8
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 2.85031,8 40
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 2.84331,7 0..
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 2.84331,7 0..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 70,1 40-82,6
6. Kulutustavarat 230,3 12
61. Kestokulutustavarat 00 11..
62. Puolikestokulutustavarat 30,0 1212,1
63. Kertakulutustavarat 200,2 0..
Kaikki ryhmät 8.960100,0 7.82614,5

Lähde: Tulli

Bangladesh

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Bangladeshista (BD)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 1550,4 85
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 950,2 5571,7
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 950,2 5571,7
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 600,1 29104,2
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 600,1 29104,2
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 540,1 81
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 00,0 6-97,3
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 530,1 77-30,8
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 110,0 17
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 00,0 3-88,1
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 100,0 14-27,2
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 180,0 155
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 180,0 155-88,6
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 180,0 155-88,6
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 00 0..
6. Kulutustavarat 41.18899,4 65.862
61. Kestokulutustavarat 570,1 105-45,4
62. Puolikestokulutustavarat 30.44173,4 47.759-36,3
63. Kertakulutustavarat 10.69025,8 17.998-40,6
7. Muut tavarat 190,0 13
Kaikki ryhmät 41.445100,0 66.213-37,4

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Bangladeshista Suomeen ja Suomen vientiä Bangladeshiin
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot