Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Bangladeshin ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti vuosina 2018 - 2022

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Bangladesh

Bangladesh

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Bangladeshiin (BD) vuosina 2018 - 2022

20182019202020212022
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat780,0 4500,4 2330,4 1920,5 2860,7
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 3290,3 1660,3 1680,4
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön3290,3 1660,3 1680,4
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 780,0 1210,1 670,1 1920,5 1180,3
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön360,0 810,1 420,1 1410,4 610,1
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön420,0 400,0 250,0 500,1 570,1
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty27.25815,1 38.94436,0 22.95936,3 22.25061,5 29.40272,5
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty5880,3 2.1772,0 1.8302,9 1300,4
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty26.67014,8 36.76734,0 21.13033,4 22.12061,2 29.40272,5
3. Poltto- ja voiteluaineet150,0 350,0 70,0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 150,0 350,0 70,0
321. Moottoripolttoaineet150,0 250,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet100,0 70,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet151.72584,0 67.78562,6 38.61361,1 13.15636,4 10.56226,1
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)84.38946,7 43.28740,0 30.20747,8 10.08527,9 8.08419,9
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)67.33637,3 24.49922,6 8.40713,3 3.0718,5 2.4796,1
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet9950,6 9840,9 1.2432,0 1680,5 1270,3
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot7700,4 7851,2
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö7700,4 7851,2
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet2250,1 9840,9 4580,7 1680,5 1270,3
6. Kulutustavarat4630,3 540,0 1720,3 3961,1 1560,4
61. Kestokulutustavarat2850,2 40,0 120,0 70,0 320,1
62. Puolikestokulutustavarat1410,1 380,0 30,0 20,0 970,2
63. Kertakulutustavarat370,0 120,0 1570,2 3871,1 270,1
Kaikki ryhmät180.533100,0 108.252100,0 63.228100,0 36.162100,0 40.533100,0

Lähde: Tulli

Bangladesh

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Bangladeshista (BD) vuosina 2018 - 2022

20182019202020212022
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat 7250,5 5880,3 6940,4 4970,3 2850,1
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 510,0 60,0 40,0 40,0 2390,1
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 50,0
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 510,0 10,0 40,0 40,0 2390,1
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 6750,4 5820,3 6900,4 4930,3 460,0
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 20,0 10,0
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 6720,4 5810,3 6900,4 4930,3 460,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 3080,2 4740,3 3090,2 3470,2 5350,2
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 20,0 50,0 800,0 450,0
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 3060,2 4740,3 3040,2 2670,1 4930,2
3. Poltto- ja voiteluaineet 10,0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 10,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 10,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 1360,1 450,0 520,0 590,0 670,0
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 840,1 110,0 230,0 170,0 170,0
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 520,0 340,0 290,0 420,0 490,0
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 4900,3 8850,5 1.1820,8 3530,2 5390,2
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 4890,3 8840,5 1.1750,7 3500,2 5380,2
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 4890,3 8840,5 1.1750,7 3500,2 5380,2
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 10,0 10,0 70,0 30,0 10,0
6. Kulutustavarat 155.06598,2 166.46198,4 154.30998,3 148.63979,2 240.00395,6
61. Kestokulutustavarat 2830,2 3780,2 9290,6 1.3410,7 7030,3
62. Puolikestokulutustavarat 112.40871,2 119.31170,5 111.09970,8 109.71258,5 173.80169,2
63. Kertakulutustavarat 42.37426,8 46.77327,6 42.28026,9 37.58620,0 65.50026,1
7. Muut tavarat 1.1890,8 1.0110,6 3510,2 37.76820,1 9.6503,8
Kaikki ryhmät 157.913100,0 169.213100,0 156.898100,0 187.664100,0 251.079100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Bangladeshista Suomeen ja Suomen vientiä Bangladeshiin
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot