Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Bangladeshista ja Suomen vienti Bangladeshiin tuoteryhmittäin (CPA*)) 2023 tammi-lokakuu


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET820,0 300,0 1460,4
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut540,0 220,0 146
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut280,0 80,0
C TEOLLISUUSTUOTTEET175.77599,9 32.287100,0 199.14495,4 35.70099,5
C 10 Elintarvikkeet5290,3 1182010,1 140
C 11 Juomat20,0
C 13 Tekstiilit5.7173,3 6899.4044,5 167
C 14 Vaatteet164.49193,5 1184.42588,3
C 15 Nahka ja nahkatuotteet2.8351,6 3.1381,5
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet2030,1 1944060,2 426
C 17 Paperi ja paperituotteet170,0 15.74240,0 22.634
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet2260,1 2.6251210,1 2.398
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet11053
C 22 Kumi- ja muovituotteet1860,1 43820,2 8
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet1130,1 31060,1 4
C 24 Perusmetallit3
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet200,0 67130,0 173
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet190,0 1.134130,0 692
C 27 Sähkölaitteet120,0 3.591100,0 5.949
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat280,0 6.573460,0 2.794
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut1.34744
C 30 Muut kulkuneuvot1.0470,6 4000,2 12
C 31 Huonekalut20,0 70,0
C 32 Muut tehdasvalmisteet3260,2 914680,2 203
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT10,0 10,0 30,0
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut10,0 130,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT20,0 460,1
J 58 Kustannuspalvelut244
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut1
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut
*A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ175.910100,0 32.290208.821100,0 35.892

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Bangladeshista Suomeen ja Suomen vientiä Bangladeshiin
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot