Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Alankomaista ja Suomen vienti Alankomaihin toimialoittain (NACE*)) ajanjaksolla 2023/8 - 2023/12


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/82023/92023/102023/112023/12
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS3.4461,2 633.8421,1 465.3271,5 544.8031,3 593.7321,1 65
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 3.1821,1 3.6441,0 5.1431,5 4.7041,3 3.5451,1
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu 1500,1 780,0 3 1050,0 570,0 1 970,0 37
A 03 Kalastus ja vesiviljely 1150,0 1190,0 790,0 430,0 890,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA5110,2 3.3503030,1 2.3302850,1 2.6464710,1 2.5233270,1 2.677
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 2680,1 1990,1 2400,1 4370,1 2170,1
C TEOLLISUUS129.91643,8 386.046160.06745,5 407.505147.16342,1 433.451167.95646,7 439.838164.92550,2 377.758
C 10 Elintarvikkeiden valmistus 13.6774,6 4.236 11.0083,1 5.386 10.4293,0 5.610 11.8663,3 6.301 17.6365,4 5.621
C 11 Juomien valmistus 1.4520,5 73 1.0400,3 26 9950,3 28 1.0040,3 6 1.0360,3 41
C 13 Tekstiilien valmistus 4970,2 867 4720,1 1.269 5790,2 1.234 6290,2 1.370 3890,1 1.289
C 14 Vaatteiden valmistus 1130,0 1.422 560,0 1.962 850,0 2.314 670,0 979 2070,1 479
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 1520,1 40 360,0 46 1850,1 76 590,0 53 1200,0 48
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus) 2330,1 5.546 2300,1 7.636 1900,1 9.022 1130,0 8.784 3040,1 4.968
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 7.0662,4 41.342 6.2971,8 16.237 10.4773,0 43.417 26.4897,4 22.964 11.8663,6 40.481
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 8560,3 17 8360,2 11 9770,3 14 9700,3 15 1.0760,3 21
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 13.8484,7 9.162 11.5873,3 22.518 17.3265,0 12.169 9.2292,6 12.873 28.2728,6 14.118
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 7.1332,4 5.804 5.5221,6 6.610 6.0961,7 6.279 4.5861,3 6.912 3.7161,1 6.549
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 1.4240,5 824 9730,3 1.152 1.4720,4 853 1.4070,4 930 5930,2 646
C 24 Metallien jalostus 20.5186,9 156.107 40.39011,5 197.438 38.79911,1 196.988 24.3546,8 182.966 26.0107,9 156.445
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 6.1402,1 8.077 4.0541,2 8.917 3.2400,9 8.274 5.2441,5 9.408 3.1771,0 5.385
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 3.1871,1 3.391 3.0720,9 5.816 4.1811,2 5.133 4.4601,2 5.380 4.6191,4 4.861
C 27 Sähkölaitteiden valmistus 3.3791,1 14.755 2.4280,7 13.143 2.1000,6 13.319 1.8030,5 13.013 3.7161,1 12.158
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 5.3461,8 43.885 6.0941,7 46.972 5.8301,7 47.751 7.4332,1 42.457 5.8811,8 37.004
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 5380,2 854 7510,2 794 8040,2 736 9140,3 1.121 6280,2 613
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 5190,2 169 2.8480,8 49 8340,2 234 1.4570,4 393 7490,2 101
C 31 Huonekalujen valmistus 1340,0 585 1390,0 440 600,0 327 1030,0 513 3480,1 312
C 32 Muu valmistus 5190,2 873 6600,2 1.180 5990,2 868 7630,2 810 6010,2 668
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 1.6370,6 1.474 1.4860,4 1.356 1.3670,4 1.449 1.2920,4 872 1.5330,5 1.025
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO8570,3 3300,1 5150,1 2330,1 1600,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 8570,3 3300,1 5150,1 2330,1 1600,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO3900,1 8756080,2 1.3631970,1 8594290,1 1.4285020,2 1.155
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 50,0 90,0 50,0 40,0 60,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 3670,1 875 5850,2 1.362 1790,1 859 4060,1 1.428 4440,1 1.155
F RAKENTAMINEN2.7100,9 4691.7070,5 5101.9940,6 5821.4710,4 4952.1200,6 450
F 41 Talonrakentaminen 40 47 38 60 33
F 42 Maa- ja vesirakentaminen 63 92 206 62 135
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta 1.2220,4 366 1.3840,4 371 1.6680,5 337 1.2300,3 372 1.4600,4 282
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS136.02345,8 70.247161.16045,8 63.861171.49149,0 64.076157.66743,9 93.403135.70341,3 105.078
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 11.1553,8 1.713 20.4755,8 1.332 16.2124,6 1.789 16.9094,7 1.262 12.1773,7 1.720
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 105.22435,5 67.714 118.88733,8 61.546 133.28538,1 60.124 118.31232,9 89.906 109.86533,5 101.750
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 19.6446,6 819 21.7996,2 983 21.9946,3 2.163 22.4466,2 2.236 13.6604,2 1.609
H KULJETUS JA VARASTOINTI1.5100,5 1.3701.3930,4 851.1410,3 1195530,2 341.4500,4 146
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 3190,1 74 3260,1 52 2660,1 58 1670,0 19 3120,1 42
H 51 Ilmaliikenne 680,0 2 110,0 30,0 110,0 4590,1
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 1.0530,4 1.282 9810,3 15 8440,2 55 3080,1 4 5120,2 11
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA4360,1 665600,2 475910,2 184670,1 124830,1 4
I 55 Majoitus 690,0 50 660,0 590,0 13 600,0 7 1030,0 1
I 56 Ravitsemistoiminta 3670,1 16 4940,1 47 5320,2 5 4070,1 5 3810,1 2
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ6.4862,2 5.6725.7441,6 4.1744.8231,4 5.44310.4372,9 4.6223.9751,2 4.403
J 58 Kustannustoiminta 40,0 38 50,0 197 50,0 16 150,0 164 990,0 207
J 61 Televiestintä 2.4130,8 95 1.7260,5 21 2.0640,6 8 3.4221,0 20 1.7460,5 26
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 8990,3 771 1.0670,3 608 8760,3 915 7650,2 1.397 1.0590,3 398
J 63 Tietopalvelutoiminta 3.0781,0 2.8610,8 1.7900,5 6.0911,7 9720,3
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA6340,2 521.5930,5 931.3180,4 466720,2 284660,1 7
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 6110,2 1.5630,4 1.2610,4 6470,2 4210,1
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA1300,0 152370,1 192830,1 121190,0 182050,1 31
L 68 Kiinteistöalan toiminta 1300,0 15 2370,1 19 2830,1 12 1190,0 18 2050,1 31
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA1.6290,5 2.1411.7090,5 1.6691.7640,5 7962.3380,7 1.9912.4660,8 3.019
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 90,0 7 120,0 2 140,0 1 190,0 2 300,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 100,0 40 80,0 64 110,0 21 350,0 35 2390,1 43
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 5440,2 1.515 3630,1 1.100 3540,1 333 9420,3 784 7340,2 2.295
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 5040,2 260 7310,2 225 7130,2 193 4430,1 833 8700,3 511
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 400,0 13 560,0 16 680,0 11 590,0 19 1450,0 7
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 5100,2 304 5220,1 261 5860,2 235 8210,2 316 4170,1 162
M 75 Eläinlääkintäpalvelut 130,0 3 180,0 170,0 180,0 2 320,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA2.1490,7 2.5162.2160,6 1.3121.8590,5 1.0201.1370,3 1.9191.2610,4 982
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 7820,3 612 1.0720,3 598 7090,2 160 4720,1 828 4950,2 300
N 78 Työllistämistoiminta 270,0 2 760,0 7 480,0 3 200,0 2 340,0 8
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 330,0 3 440,0 480,0 3 230,0 2 310,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 1580,1 17 1060,0 10 1320,0 12 1270,0 11 930,0 11
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 1290,0 1640,0 1270,0 1360,0 2170,1
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 1.0200,3 7540,2 7950,2 3590,1 3900,1
P KOULUTUS4540,2 105760,2 23950,1 16790,2 345840,2 14
P 85 Koulutus 4540,2 10 5760,2 2 3950,1 1 6790,2 34 5840,2 14
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT2390,1 193490,1 132700,1 133460,1 533500,1 11
Q 86 Terveyspalvelut 2200,1 12 3200,1 10 2370,1 11 3200,1 52 3100,1 11
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 90,0 150,0 140,0 150,0 260,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 100,0 7 140,0 3 190,0 1 120,0 1 140,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS2330,1 512880,1 393580,1 972570,1 1809310,3 55
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 750,0 18 640,0 13 580,0 9 530,0 18 900,0 5
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 1350,0 1660,0 2630,1 1790,0 8080,2
S MUU PALVELUTOIMINTA3440,1 4270,1 3830,1 3270,1 4110,1
S 94 Järjestöjen toiminta 180,0 8 850,0 2 300,0 2 370,0 3 540,0 1
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 980,0 38 960,0 10 880,0 11 570,0 25 800,0 10
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 2290,1 2460,1 2650,1 2330,1 2770,1
X Toimiala tuntematon8.1572,7 8727.9922,3 7069.0022,6 1.5008.7302,4 6437.9942,4 918
A-X KAIKKI RYHMÄT 296.730100,0 473.898100,0 351.572100,0 483.861100,0 349.709100,0 510.808100,0 359.450100,0 547.353100,0 328.342100,0 496.808100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Alankomaista Suomeen ja Suomen vientiä Alankomaihin
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot