Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Alankomaista ja Suomen vienti Alankomaihin tuoteryhmittäin (CPA*)) 2023 tammi-lokakuu


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET242.1097,3 33.4820,6 210.5325,3 24.8950,5
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut239.4267,2 8.216207.9225,2 5.253
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet2.1120,1 1191.7740,0 122
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut5720,0 25.1478460,0 19.520
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA100.7593,0 25.0050,5 60.8121,5 29.7760,6
B 05 Kivihiili ja ruskohiili90,0
B 06 Raakaöljy ja maakaasu11.1090,3 90,0
B 07 Metallimalmit77.8342,3 51.5681,3
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet11.8160,4 25.0059.2260,2 29.776
C TEOLLISUUSTUOTTEET2.658.50480,0 5.137.36598,5 3.001.74875,4 4.811.35097,0
C 10 Elintarvikkeet333.89010,0 51.080304.0737,6 42.730
C 11 Juomat52.6411,6 7.05542.8761,1 5.009
C 12 Tupakkatuotteet2.3530,1 6.0350,2
C 13 Tekstiilit27.8050,8 12.40623.7040,6 10.722
C 14 Vaatteet9.0980,3 14.7018.5350,2 11.958
C 15 Nahka ja nahkatuotteet15.8990,5 1.96511.7840,3 1.689
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet5.2440,2 106.7384.3990,1 142.186
C 17 Paperi ja paperituotteet50.4841,5 327.88856.8261,4 325.826
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut1.5130,0 2.5910,1
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus262.6777,9 655.819384.9559,7 588.940
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet741.05622,3 771.8231.020.42825,6 768.924
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet121.5763,7 44.56773.7241,9 42.982
C 22 Kumi- ja muovituotteet62.5341,9 53.28858.8891,5 49.411
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet15.0740,5 11.00719.5480,5 9.632
C 24 Perusmetallit87.4202,6 1.977.078118.4183,0 1.779.843
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet54.6121,6 75.13364.0771,6 50.327
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet365.23011,0 172.885328.6438,3 302.825
C 27 Sähkölaitteet77.4932,3 160.66771.6801,8 125.293
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat185.7475,6 601.707266.9086,7 432.110
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut101.3263,0 45.59869.0101,7 33.199
C 30 Muut kulkuneuvot30.6050,9 12.33319.0990,5 64.545
C 31 Huonekalut6.2230,2 5.5584.6090,1 4.773
C 32 Muut tehdasvalmisteet48.0021,4 28.06941.1481,0 18.553
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT280.3328,4 15.2050,3 521.95813,1 19.6240,4
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut280.3328,4 15.205521.95813,1 19.624
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT7.6200,2 7610,0 8.3120,2 3810,0
J 58 Kustannuspalvelut2.5240,1 7233.1040,1 303
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut5.0960,2 375.2080,1 78
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT40,0 60,0 230,0
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut623
M 74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut30,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT840,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut84
*A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ3.323.584100,0 5.214.5093.981.045100,0 4.957.618

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Alankomaista Suomeen ja Suomen vientiä Alankomaihin
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot