Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Alankomaista ja Suomen vienti Alankomaihin toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2022/Q42023/Q12023/Q22023/Q3
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS16.7661,4 1.9980,1 12.5711,2 3210,0 11.7071,2 1760,0 9.4571,0 2080,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut16.2781,4 19212.3051,2 11.2091,1 8.6330,9
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu1720,0 22910,0 14220,0 26
A 03 Kalastus ja vesiviljely940,0 2070,0 4020,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA1.3740,1 5.1680,4 1.3050,1 6.9030,4 7260,1 8.8160,5 1.0460,1 7.4380,5
B 07 Metallimalmien louhinta2070,0 364
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta9870,1 5.0601.1040,1 4480,0 6330,1
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta1800,0 71
C TEOLLISUUS643.98054,2 1.143.60478,3 521.39551,2 1.333.41580,2 449.75744,8 1.377.62183,8 443.13946,3 1.172.78983,6
C 10 Elintarvikkeiden valmistus48.9734,1 8.64441.7464,1 8.53935.0913,5 14.64137.1603,9 13.350
C 11 Juomien valmistus2.3590,2 2682.6360,3 2053.6840,4 3403.9290,4 144
C 13 Tekstiilien valmistus1.5200,1 2.9912.1510,2 2.6372.2340,2 3.3371.3710,1 3.376
C 14 Vaatteiden valmistus380,0 4.108900,0 2.5401740,0 9574500,0 3.874
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus3500,0 1952900,0 1723270,0 1493170,0 139
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)3090,0 28.0691.3310,1 31.5904390,0 31.9991.0150,1 22.920
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus24.9322,1 139.24725.1992,5 136.86421.8202,2 135.28820.3072,1 101.463
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen3.3650,3 1502.6880,3 432.3880,2 382.5690,3 103
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus72.8086,1 44.01630.2853,0 57.13931.8753,2 62.11836.0463,8 52.968
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus22.4771,9 13.48125.9382,5 14.30518.9111,9 13.47317.5041,8 12.784
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus7.1400,6 2.0074.0530,4 2.8613.8090,4 2.3723.9080,4 2.799
C 24 Metallien jalostus95.1008,0 455.832117.94311,6 517.76498.3219,8 596.45495.59510,0 483.518
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)12.1761,0 35.21913.9111,4 27.82116.9771,7 26.49316.2391,7 23.445
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus9.8540,8 19.0287.0360,7 15.6109.8701,0 15.5158.9080,9 14.253
C 27 Sähkölaitteiden valmistus45.7583,8 33.04812.0031,2 38.06011.3231,1 43.6587.7680,8 42.138
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus21.4421,8 120.65218.9391,9 125.19618.8711,9 137.64418.4441,9 127.834
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus1.9580,2 2.8692.2530,2 3.7291.9980,2 3.3811.8090,2 2.856
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus3.8510,3 1.4411.9080,2 6451.7810,2 1.7403.7010,4 448
C 31 Huonekalujen valmistus4320,0 1.6923050,0 1.5193550,0 1.5556470,1 1.589
C 32 Muu valmistus1.5520,1 1.9201.6540,2 1.7621.6050,2 2.1441.8090,2 2.644
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus7.0100,6 1.2005.4570,5 1.7376.6510,7 7914.1840,4 2.373
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO2.9730,3 1.2110,1 1.8340,2 1.4400,2
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto2.9730,3 1.2110,1 1.8340,2 1.4400,2
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO2.1960,2 2.9180,2 1.7750,2 3.1330,2 2.8130,3 1.5770,1 1.2590,1 2.4200,2
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu80,0 60,0 420,0 230,0
E 37 Viemäri- ja jätevesihuolto470,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys2.1330,2 2.9151.7400,2 3.1282.6900,3 1.5711.2020,1 2.420
E 39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut70,0
F RAKENTAMINEN5.1480,4 1.5590,1 7.1290,7 1.3490,1 12.3761,2 2.6510,2 8.1510,9 2.8360,2
F 41 Talonrakentaminen119107147
F 42 Maa- ja vesirakentaminen2081.427898
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta4.1210,3 1.3562.7200,3 1.0223.6860,4 1.1174.1370,4 1.791
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS458.25538,6 274.45218,8 426.62941,9 260.09315,6 470.05946,8 214.37113,0 427.42644,6 189.42113,5
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus24.6362,1 7.62724.1012,4 6.83632.3683,2 4.57846.5424,9 5.043
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)379.53131,9 259.564349.98634,4 247.795376.13837,5 204.601322.95933,7 181.708
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)54.0884,6 7.26152.5425,2 5.46361.5536,1 5.19257.9256,0 2.670
H KULJETUS JA VARASTOINTI4.5460,4 2.7420,3 6070,0 2.6250,3 6630,0 3.3020,3 5290,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus2.2770,2 4428570,1 3175240,1 4329270,1 300
H 50 Vesiliikenne11
H 51 Ilmaliikenne380,0 70,0 180,0 1410,0 3
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta1.8700,2 3771.7850,2 2721.9650,2 2141.9960,2 189
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta4
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA3.2830,3 1370,0 1.7720,2 910,0 1.2770,1 750,0 1.4270,1 2660,0
I 55 Majoitus2870,0 281790,0 301820,0 112200,0 137
I 56 Ravitsemistoiminta2.9970,3 1091.5920,2 611.0950,1 641.2070,1 130
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ18.7721,6 16.9951,2 11.4941,1 44.8762,7 14.8781,5 28.1041,7 20.8472,2 15.0591,1
J 58 Kustannustoiminta660,0 146100,0 151120,0 1471470,0 535
J 61 Televiestintä10.7220,9 9664.1270,4 1984.0910,4 1515.5480,6 129
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta4.8300,4 3.2204.3130,4 2.5433.4410,3 2.2092.3030,2 2.396
J 63 Tietopalvelutoiminta2.4720,2 2.6950,3 7.0820,7 12.5491,3
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA1.3020,1 2.0730,2 860,0 3.1310,3 960,0 3.1210,3 1490,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)1.0560,1 1561.9670,2 2.9810,3 3.0380,3
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA5060,0 740,0 5990,1 1070,0 6590,1 920,0 5170,1 530,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta5060,0 745990,1 1076590,1 925170,1 53
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA5.4290,5 3.2700,2 4.2480,4 2.4750,1 4.5820,5 2.0550,1 5.6040,6 3.3340,2
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut790,0 1380,0 10580,0 11380,0 15
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi190,0 129190,0 142370,0 782790,0 156
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi1.8390,2 6191.1380,1 9741.6170,2 8211.7880,2 1.369
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen1.1870,1 1.4731.3870,1 6801.2220,1 6011.7800,2 927
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus30,0 4880,0 48670,0 251970,0 46
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle2.2490,2 9741.4660,1 6171.5280,2 5161.4810,2 815
M 75 Eläinlääkintäpalvelut530,0 910,0 3540,0 3420,0 6
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA3.2640,3 5.5560,4 3.0430,3 4.8880,3 3.4590,3 4.3260,3 5.2710,6 5.6390,4
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta9570,1 2.2301.3670,1 1.3618530,1 1.4942.1650,2 1.810
N 78 Työllistämistoiminta1050,0 650,0 18860,0 23860,0 17
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut1230,0 51020,0 6860,0 61120,0 7
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut2480,0 281750,0 203360,0 213650,0 54
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito4310,0 343140,0 4010,0 4040,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle1.3990,1 1.0200,1 1.6980,2 2.1390,2
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS5230,0 50,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus5230,0 5
P KOULUTUS1.3200,1 840,0 1.4220,1 250,0 1.4120,1 330,0 1.3970,1 200,0
P 85 Koulutus1.3200,1 841.4220,1 251.4120,1 331.3970,1 20
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT3.4190,3 1300,0 8290,1 780,0 9300,1 510,0 8720,1 500,0
Q 86 Terveyspalvelut3.3320,3 1177790,1 708500,1 407980,1 35
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut390,0 280,0 400,0 410,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut480,0 220,0 9400,0 11330,0 15
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS1.1730,1 2350,0 1.2940,1 2510,0 1.6250,2 2570,0 9640,1 1530,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta367030,1 247770,1 472350,0 46
R 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta610,0
R 92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut15
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut7880,1 5300,1 7310,1 6220,1
S MUU PALVELUTOIMINTA1.7810,1 1320,0 7770,1 8930,1 1.0840,1
S 94 Järjestöjen toiminta620,0 9630,0 9600,0 6600,0 19
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus1.0630,1 2510,0 432830,0 502940,0 102
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut6560,1 4630,0 5500,1 7310,1
X Toimiala tuntematon12.6471,1 2.6520,2 15.2201,5 4.1810,3 17.9351,8 3.1850,2 20.5182,1 2.3490,2
A-X KAIKKI RYHMÄT 1.188.658100,0 1.460.219 1.018.191100,0 1.662.988 1.003.766100,0 1.644.270 958.019100,0 1.403.045

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Alankomaista Suomeen ja Suomen vientiä Alankomaihin
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot