Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Alankomaista ja Suomen vienti Alankomaihin tuoteryhmittäin (CPA)*)


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET67.7926,7 6.4810,4 88.1648,8 11.8660,7 63.5186,6 9.1800,7 66.0576,4 16.7101,1
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut67.0766,6 1.19187.1628,7 3.56662.7836,6 2.48465.3066,3 2.424
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet5480,1 67830,1 1006100,1 106030,1 6
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut1690,0 5.2832190,0 8.2011240,0 6.6861480,0 14.280
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA36.4933,6 6.7990,4 20.8282,1 8.5000,5 32.6233,4 7.0730,5 28.8432,8 7.9650,5
B 06 Raakaöljy ja maakaasu4.0770,4 5.1230,5 7.9370,8
B 07 Metallimalmit29.4532,9 18.0731,8 23.4142,4 17.0081,6
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet2.9630,3 6.7992.7550,3 8.5004.0860,4 7.0733.8970,4 7.965
C TEOLLISUUSTUOTTEET813.54379,9 1.644.18598,9 801.48679,9 1.619.06898,5 774.01080,9 1.375.88498,4 833.19580,3 1.523.10898,0
C 10 Elintarvikkeet98.7079,7 12.64399.2459,9 19.549101.93210,7 13.739106.20810,2 17.501
C 11 Juomat13.4841,3 2.26216.0211,6 1.91016.9221,8 2.37316.6761,6 1.778
C 12 Tupakkatuotteet830,0 2.2320,2 190,0 8830,1
C 13 Tekstiilit8.7240,9 3.4878.8070,9 3.9907.5010,8 3.6536.9210,7 4.517
C 14 Vaatteet2.8510,3 3.8682.5990,3 2.5312.6660,3 5.4162.5400,2 5.221
C 15 Nahka ja nahkatuotteet5.6580,6 5075.0440,5 4934.0190,4 6952.9830,3 597
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet1.5770,2 34.0271.6360,2 35.3611.5080,2 26.0791.2810,1 28.993
C 17 Paperi ja paperituotteet16.1541,6 123.97114.0381,4 115.47514.6871,5 66.63215.5681,5 90.364
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut5330,1 7700,1 2100,0 450,0
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus76.7917,5 263.34592.1199,2 169.27369.2617,2 182.09893.6609,0 157.490
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet266.92226,2 221.715199.91119,9 251.080204.60021,4 217.023214.84420,7 257.086
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet21.1732,1 17.88536.5483,6 13.01948.7945,1 10.55447.3824,6 10.632
C 22 Kumi- ja muovituotteet17.3891,7 16.33920.7452,1 16.56317.5461,8 14.76015.8941,5 14.825
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet5.7330,6 3.7424.3530,4 2.9743.8540,4 3.1894.6460,4 3.935
C 24 Perusmetallit26.5192,6 598.27029.7373,0 643.62024.9302,6 521.89119.9121,9 605.803
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet16.7621,6 22.71918.3721,8 23.95614.7241,5 21.45613.1241,3 22.365
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet105.66110,4 68.019114.82611,4 52.937102.58010,7 38.532125.82412,1 36.596
C 27 Sähkölaitteet22.8512,2 43.21627.2612,7 48.96019.9832,1 52.59919.7611,9 45.227
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat61.1606,0 176.41554.3185,4 190.12353.1125,6 171.77456.2215,4 172.365
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut20.3682,0 16.73824.3892,4 12.44141.9954,4 12.91440.1333,9 13.222
C 30 Muut kulkuneuvot8.8600,9 5.41011.0411,1 4.4828.0430,8 1.2267.1750,7 3.043
C 31 Huonekalut1.7390,2 1.7732.1960,2 1.7891.6780,2 1.6921.6440,2 1.152
C 32 Muut tehdasvalmisteet13.8431,4 7.83215.2781,5 8.54113.4441,4 7.58719.8711,9 30.393
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT89.9538,8 4.4060,3 82.7628,2 3.8270,2 74.1647,8 5.5980,4 75.9977,3 6.0520,4
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut89.9538,8 4.40682.7628,2 3.82774.1647,8 5.59875.9977,3 6.052
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT2.5540,3 2340,0 2.1640,2 2120,0 2.1390,2 2560,0 1.9360,2 1990,0
J 58 Kustannuspalvelut8970,1 2227050,1 1986680,1 2468310,1 182
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut1.6560,2 121.4590,1 141.4700,2 101.1050,1 17
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT30,0 60,0 60,0
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut66
M 74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut30,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT830,0
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut83
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ1.018.1911001.662.9881001.003.7081001.644.257100956.2801001.398.7451001.037.5011001.554.969100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Alankomaista Suomeen ja Suomen vientiä Alankomaihin
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot