Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Alankomaista ja Suomen vienti Alankomaihin tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET259.7646,7 22.4730,5 259.9635,4 33.3380,6 285.5307,1 44.2360,7
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut255.9976,6 13.575256.6095,4 5.827282.3277,0 9.665
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet3.0340,1 5662.3980,1 1562.5430,1 121
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut7330,0 8.3329660,0 27.3546600,0 34.450
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA72.0731,9 42.1111,0 76.8441,6 33.3990,6 118.7863,0 30.3380,5
B 05 Kivihiili ja ruskohiili30,0 270,0
B 06 Raakaöljy ja maakaasu130,0 90,0 17.1370,4
B 07 Metallimalmit57.7481,5 59.4061,2 87.9482,2
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet14.3090,4 42.11117.4010,4 33.39913.7020,3 30.338
C TEOLLISUUSTUOTTEET2.736.70270,4 4.172.70396,0 3.668.20476,9 5.842.48697,3 3.222.23380,2 6.162.24598,4
C 10 Elintarvikkeet345.2498,9 46.099372.3157,8 49.886406.09110,1 63.432
C 11 Juomat38.2671,0 3.63251.3911,1 5.76563.1021,6 8.324
C 12 Tupakkatuotteet8.4490,2 8.7190,2 3.2170,1
C 13 Tekstiilit24.0270,6 11.10728.4910,6 13.15631.9540,8 15.648
C 14 Vaatteet7.6990,2 6.40610.7510,2 15.19810.6560,3 17.036
C 15 Nahka ja nahkatuotteet11.2070,3 1.61514.4500,3 2.04017.7040,4 2.292
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet4.7730,1 154.0675.6480,1 160.6686.0010,1 124.461
C 17 Paperi ja paperituotteet49.2401,3 331.71570.4531,5 387.52560.4461,5 396.442
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut3.2100,1 2.9490,1 1.5580,0
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus432.66411,1 283.452481.38410,1 745.859331.8328,3 772.208
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet703.95118,1 617.3001.240.06426,0 913.046886.27822,1 946.905
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet101.6832,6 30.88397.0782,0 51.082153.8973,8 52.091
C 22 Kumi- ja muovituotteet59.8521,5 52.98271.0051,5 58.91771.5731,8 62.488
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet20.2040,5 9.76023.9290,5 11.85418.5860,5 13.840
C 24 Perusmetallit78.4492,0 1.660.173136.2652,9 2.168.087101.0992,5 2.369.583
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet45.5411,2 53.82274.4651,6 63.38262.9821,6 90.496
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet413.44810,6 248.548405.8318,5 332.398448.89211,2 196.084
C 27 Sähkölaitteet80.2472,1 151.92889.5801,9 153.31689.8572,2 190.002
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat159.1654,1 441.012317.1386,6 559.564224.8115,6 710.677
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut69.1271,8 29.62282.9781,7 43.290126.8853,2 55.316
C 30 Muut kulkuneuvot22.0920,6 7.27624.1930,5 76.29335.1190,9 14.161
C 31 Huonekalut6.1420,2 6.0765.8590,1 6.1157.2580,2 6.407
C 32 Muut tehdasvalmisteet52.0181,3 25.22953.4801,1 25.17262.4361,6 54.353
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT564.57614,5 10.7680,2 576.55412,1 23.0670,4 322.8768,0 19.8820,3
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut564.57614,5 10.768576.55412,1 23.067322.8768,0 19.882
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT11.1760,3 5380,0 10.2490,2 5330,0 8.7920,2 9020,0
J 58 Kustannuspalvelut6.3560,2 2903.7480,1 4313.1010,1 849
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut4.8200,1 2486.5010,1 1015.6900,1 53
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT40,0 230,0 40,0 120,0
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut2312
M 74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut40,0 30,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT380,0 100,0 840,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut40,0 9
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut340,0 84
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ3.887.4071004.344.5371004.771.8291006.004.7071004.015.6801006.260.959100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Alankomaista Suomeen ja Suomen vientiä Alankomaihin
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot