Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Alankomaista ja Suomen vienti Alankomaihin toimialoittain (NACE*)) vuosina 2019 - 2022


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2019202020212022
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS46.6131,4 2.7040,1 47.4251,5 2.7440,1 41.3411,1 2.2620,1 47.2111,0 3.8190,1
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut46.1381,4 46.9441,5 41.1711,1 46.2921,0 374
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu26101
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA3.4820,1 27.3010,7 4.1070,1 27.0090,7 7.1800,2 38.7090,9 6.8520,1 30.8970,5
B 07 Metallimalmien louhinta8660,0 8950,0 36
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta1.9010,1 27.30127.0095.5540,1 38.5085.6670,1 30.665
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta2012900,0 195
C TEOLLISUUS1.537.30845,6 2.664.78967,5 1.425.88246,0 2.687.58669,4 1.897.96749,0 3.336.37176,5 2.725.48857,1 4.834.52380,5
C 10 Elintarvikkeiden valmistus98.0352,9 60.193107.7013,5 53.793110.4532,9 39.629165.0803,5 41.147
C 11 Juomien valmistus6.9730,2 1.7596.8120,2 1.3167.3010,2 1.5978.8960,2 1.633
C 13 Tekstiilien valmistus2.3250,1 4.7882.5630,1 5.8684.5050,1 8.5055.5360,1 11.224
C 14 Vaatteiden valmistus1.8060,1 7.9099630,0 7.5343300,0 5.9741900,0 10.540
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus2.1050,1 5171.3700,0 3721.3360,0 4021.5820,0 557
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)1.3130,0 113.0641.7880,1 95.3182.8060,1 144.3541.5160,0 143.906
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus43.7581,3 315.76541.9551,4 307.75648.3161,2 342.53979.2081,7 442.296
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen10.9220,3 1.35410.5680,3 4.0789.4660,2 44713.1530,3 211
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus234.5837,0 148.519103.4723,3 154.777170.0964,4 192.965311.0726,5 236.455
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus74.9692,2 45.60264.1602,1 38.67674.3241,9 49.77492.6041,9 56.973
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus15.8250,5 12.48914.8160,5 9.19012.3570,3 8.08217.0820,4 9.016
C 24 Metallien jalostus463.93313,8 1.191.943361.52711,7 1.222.678620.27016,0 1.469.640646.96713,6 1.953.391
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)45.1691,3 73.38945.0021,5 71.20958.4901,5 82.11978.5611,6 103.737
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus44.6061,3 107.08141.4091,3 149.21032.7870,8 170.07043.1620,9 214.363
C 27 Sähkölaitteiden valmistus23.2650,7 114.95326.3300,8 99.05735.2270,9 126.313172.6753,6 131.443
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus51.3021,5 246.14761.7732,0 273.15654.7551,4 345.55782.4051,7 396.957
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus6.5608.3130,2 9.443
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus2.93112.2080,3 5.974
C 31 Huonekalujen valmistus2.1720,1 3.5431.1130,0 3.2221.4160,0 5.4952.1240,0 5.428
C 32 Muu valmistus6.3340,2 6.3316.1860,2 6.5114.9620,1 8.8985.4810,1 7.067
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus15.5720,5 8.88112.9670,4 6.46011.7340,3 3.03519.4060,4 3.387
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO1.4810,0 4.1860,1 5.0270,1 7.6140,2
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto1.4810,0 4.1860,1 5.0380,1 7.6140,2
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO3.8580,1 4.2350,1 5.1240,2 4.4970,1 8.8720,2 10.6460,2 8.9640,2 15.3970,3
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu210,0 810,0 530,0 290,0
E 37 Viemäri- ja jätevesihuolto1200,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys3.7460,1 4.2254.8680,2 4.4948.6860,2 10.7428.7730,2 15.387
E 39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut430,0
F RAKENTAMINEN32.5051,0 1.7810,0 21.2090,7 5770,0 37.0751,0 2.5040,1 37.2800,8 7.9620,1
F 41 Talonrakentaminen2.5260,1 9521.3290,0 3811.1540,0 213
F 42 Maa- ja vesirakentaminen13.7710,4 97.3630,2 623.5690,6
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta16.2090,5 82112.5160,4 18912.3540,3 2.29114.3010,3 5.312
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS1.392.05041,3 1.095.64727,7 1.370.59044,2 1.027.55926,5 1.570.51040,5 855.84119,6 1.684.45135,3 957.75315,9
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus115.5023,4 12.55896.4993,1 15.66595.3412,5 17.199112.4132,4 20.278
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)1.048.82831,1 1.076.3291.062.32434,3 1.006.6231.300.40133,6 826.5051.381.47129,0 914.472
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)227.7206,8 6.760211.7666,8 5.271174.9024,5 11.918190.5674,0 23.004
H KULJETUS JA VARASTOINTI7.4420,2 8750,0 7.3660,2 7420,0 16.7460,4 16.5480,3
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus1.9650,1 1762.7510,1 2.6640,1 4.2370,1 1.132
H 50 Vesiliikenne5780,0 752830,0 3.3450,1 27
H 51 Ilmaliikenne46480,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta3.6880,1 6193.3500,1 42010.0370,3 1159.2500,2 694
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta7109
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA2.2060,1 900,0 2.1530,1 770,0 1.9920,1 1310,0 5.1440,1 3810,0
I 55 Majoitus4280,0 264500,0 394470,0 625570,0 107
I 56 Ravitsemistoiminta1.7780,1 631.7020,1 391.5450,0 694.5870,1 274
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ210.1806,2 102.3912,6 90.3542,9 59.1631,5 157.4524,1 61.2611,4 105.8702,2 90.4641,5
J 58 Kustannustoiminta4760,0 4312360,0 382340,0 940,0 560
J 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen
J 60 Radio- ja televisiotoiminta20770,0 26
J 61 Televiestintä14.7140,4 42416.5330,5 49827.5900,7 1.54631.0890,7 1.171
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta6.9420,2 3.77612.5350,4 4.98013.3110,3 6.50914.8850,3 8.613
J 63 Tietopalvelutoiminta86.8382,2 49.5781,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA19.1100,6 1190,0 9.2170,3 1840,0 7.5670,2 2.0180,0 10.5310,2
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)19.0210,6 1199.0050,3 1817.3010,2 10.0600,2 450
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA6.4340,2 10,0 5.1420,2 5.2690,1 10,0 4.3840,1 870,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta6.4340,2 15.1420,2 5.2930,1 14.3840,1 87
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA31.4190,9 17.9340,5 28.4540,9 18.3630,5 26.8370,7 17.2650,4 20.8900,4 15.6570,3
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut2280,0 2070,0 62110,0 2800,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi1310,0 42110,0 61.3680,0 8820,0 206
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi6.2930,2 10.0844.7310,2 9.0003.9480,1 8.1015.1150,1 4.038
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen20.7780,6 5.84619.4740,6 6.95918.3420,5 6.73610.0160,2 6.029
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus8730,0 1248560,0 2140,0 251250,0 201
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle2.9570,1 1.8372.8350,1 2.1752.5790,1 2.0104.4140,1 5.051
M 75 Eläinlääkintäpalvelut1600,0 1390,0 1700,0 1570,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA13.8120,4 12.0780,3 18.3310,6 11.4750,3 11.4170,3 10.4260,2 13.2420,3 16.7910,3
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta4.3290,1 9688.1810,3 8984.6550,1 1.9045.3440,1 5.787
N 78 Työllistämistoiminta920,0 132810,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut3860,0 5313143520,0 161
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut1190,0 1690,0 1700,0 5420,0 335
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito1.8340,1 1.3590,0 2.1020,1 3.1650,1 210
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle7.0520,2 8.9658.3290,3 7.6313.9110,1 8.1273.5590,1
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS1670,0 2.8750,1 8480,0 60,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus1672.8750,1 8480,0 6
P KOULUTUS3.7240,1 740,0 5.6110,2 1780,0 9.3040,2 940,0 4.8290,1 1840,0
P 85 Koulutus3.7240,1 745.6110,2 1789.3110,2 944.8290,1 184
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT4.5120,1 4.2680,1 900,0 6.4310,2 7.5390,2 1980,0
Q 86 Terveyspalvelut4.3110,1 4.0790,1 506.2120,2 7.3180,2 145
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut990,0 1030,0 1150,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut44910,0 1210,0 491060,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS1.6870,1 7740,0 7650,0 3.7570,1 5.0320,1 8200,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta3870,0 159520,0 1036700,0 10493
R 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta7750,0
R 92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut1
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut1220,0 5851160,0 1.5960,0 3.1720,1
S MUU PALVELUTOIMINTA5.2630,2 2070,0 8.1640,3 9820,0 9.1820,2 5730,0 7.7260,2 1910,0
S 94 Järjestöjen toiminta1850,0 272400,0 32
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus4.0060,1 1415.6710,2 9566.3450,1
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut1.0720,0 1.6560,0 1.1400,0
X Toimiala tuntematon45.1271,3 15.8480,4 41.9961,4 28.5940,7 48.6571,3 24.4720,6 51.4581,1 18.0520,3
A-X KAIKKI RYHMÄT 3.370.857100,0 3.949.212 3.100.783100,0 3.870.532 3.875.486100,0 4.363.815 4.771.901100,0 6.004.916

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Alankomaista Suomeen ja Suomen vientiä Alankomaihin
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot