Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Ecuadorista ja Suomen vienti Ecuadoriin toimialoittain (NACE*)) 2023 tammi-lokakuu


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS1120,1 1060,1
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut1120,1 1060,1
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA950,2 1730,3
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta137
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta36
C TEOLLISUUS1.5551,1 26.30969,3 2.0651,3 38.82576,5
C 10 Elintarvikkeiden valmistus1.2800,9 1401.5100,9 201
C 11 Juomien valmistus
C 14 Vaatteiden valmistus10,0
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus26
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus90,0 19.310140,0 34.231
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus1.7661.684
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus280,0 5400,0
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus8131
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)4320,0 5
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus10,0 96230,0 825
C 27 Sähkölaitteiden valmistus30,0 95030,0 669
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus2340,2 2.8003100,2 1.008
C 32 Muu valmistus511820,1 28
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus36
F RAKENTAMINEN2750,2
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS108.98578,8 160,0 158.55698,6 650,1
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus40,0 130,0
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)108.87078,7 14158.44498,5 63
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)1100,1 1080,1 1
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA20,0 480,0
I 56 Ravitsemistoiminta20,0 480,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ140,0 530,1
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta1453
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA1.1112,9 10,0 5591,1
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi1.040540
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen7119
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle110,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA40,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut40,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS3.0752,2 40,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta10,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut3.0742,2
S MUU PALVELUTOIMINTA10,0 300,1
S 94 Järjestöjen toiminta10,0
X Toimiala tuntematon24.27617,6 10.43427,5 340,0 11.09121,8
*A-X KAIKKI RYHMÄT138.284100,0 37.970160.814100,0 50.766

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Ecuadorista Suomeen ja Suomen vientiä Ecuadoriin
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot