Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Ecuadorin ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti vuosina 2019 - 2023

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Ecuador

Ecuador

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Ecuadoriin (EC) vuosina 2019 - 2023

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat1690,4 2080,6 1710,3 2230,4 1400,3
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 1690,4 2080,6 1710,3 2230,4 1400,3
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön320,1 610,2 490,1 840,1 660,2
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön1370,3 1470,4 1220,2 1390,2 750,2
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty32.83583,5 32.56688,3 49.28787,7 52.44791,1 34.92782,3
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty32.83583,5 32.56688,3 49.28787,7 52.44791,1 34.92782,3
3. Poltto- ja voiteluaineet1070,3 1660,5 1830,3 1690,3 1370,3
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 1070,3 1650,4 1830,3 1690,3 1340,3
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 10,0 30,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet10,0 30,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet5.51014,0 3.86610,5 6.09210,8 4.1957,3 6.15714,5
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)3.9089,9 2.0475,6 3.5066,2 3.1505,5 2.8086,6
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)1.6024,1 1.8194,9 2.5864,6 1.0451,8 3.3507,9
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet80,0 100,0 50,0 180,0 4071,0
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot3400,8
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö3400,8
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet80,0 100,0 50,0 180,0 670,2
6. Kulutustavarat6991,8 530,1 4560,8 4880,8 6691,6
61. Kestokulutustavarat20,0 10,0 30,0 90,0 10,0
62. Puolikestokulutustavarat170,0 260,1 440,1 480,1 560,1
63. Kertakulutustavarat6801,7 260,1 4090,7 4310,7 6121,4
Kaikki ryhmät39.328100,0 36.869100,0 56.195100,0 57.541100,0 42.439100,0

Lähde: Tulli

Ecuador

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Ecuadorista (EC) vuosina 2019 - 2023

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat 14.59494,7 14.8129,2 14.4707,1 16.8749,1 32.03618,3
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 13.90090,2 12.8508,0 13.1326,4 14.8488,0 30.24017,3
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 10,0 70,0 140,0 10,0
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 13.90090,2 12.8488,0 13.1256,4 14.8348,0 30.23917,3
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 6944,5 1.9621,2 1.3380,7 2.0251,1 1.7971,0
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 10,0 20,0 10,0 1780,1 160,0
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 6934,5 1.9601,2 1.3370,7 1.8471,0 1.7811,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 2441,6 146.06490,6 189.10792,7 168.09790,4 139.06979,5
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 120,1 145.97590,6 188.44892,4 167.28690,0 138.62579,2
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 2321,5 890,1 6590,3 8110,4 4440,3
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 2411,6 460,0 1530,1 3080,2 3.3111,9
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 900,6 50,0 190,0 70,0 3.0781,8
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 1511,0 410,0 1330,1 3010,2 2330,1
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 1761,1 570,0 440,0 50,0 70,0
51. Henkilöautot 480,3 420,0 380,0 20,0
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 450,3
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 400,3
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 50,0
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 820,5 150,0 60,0 30,0 70,0
6. Kulutustavarat 1511,0 1580,1 1940,1 5430,3 5490,3
61. Kestokulutustavarat 30,0
62. Puolikestokulutustavarat 460,3 690,0 970,0 870,0 500,0
63. Kertakulutustavarat 1050,7 860,1 970,0 4560,2 4980,3
7. Muut tavarat 220,1 120,0 170,0 220,0 20,0
Kaikki ryhmät 15.411100,0 161.143100,0 203.982100,0 185.849100,0 174.974100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Ecuadorista Suomeen ja Suomen vientiä Ecuadoriin
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot