Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Ecuadorin ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti marraskuussa 2023

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

Ecuador

Ecuador

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Ecuadoriin (EC) marraskuu 2023

11 / 202311 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.83176,7 1.900-3,6
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.83176,7 1.900-3,6
3. Poltto- ja voiteluaineet 00 32..
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 00 32..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 1887,9 396-52,5
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 723,0 223-67,6
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 1164,9 173-33,0
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 36215,2 11..
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 34014,3 0..
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 34014,3 0..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 210,9 1196,7
6. Kulutustavarat 60,2 47-87,9
62. Puolikestokulutustavarat 40,2 20-79,9
63. Kertakulutustavarat 20,1 27-93,8
Kaikki ryhmät 2.386100,0 2.386-0,0

Lähde: Tulli

Ecuador

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Ecuadorista (EC) Suomeen marraskuu 2023

11 / 202311 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 2.53414,5 1.185113,8
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 2.10612,1 920128,9
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 2.10612,1 920128,9
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 4282,5 26561,6
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 00,0 0..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 4282,5 26561,6
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 14.86385,3 9.10063,3
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 14.84185,1 9.08463,4
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 220,1 1638,6
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 00,0 15-99,8
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 00 0..
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 00,0 14-99,8
6. Kulutustavarat 320,2 33-1,5
62. Puolikestokulutustavarat 20,0 3-13,8
63. Kertakulutustavarat 300,2 30-0,4
7. Muut tavarat 00,0 035,0
Kaikki ryhmät 17.430100,0 10.33268,7

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Ecuadorista Suomeen ja Suomen vientiä Ecuadoriin
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot