Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Ecuadorista ja Suomen vienti Ecuadoriin tuoteryhmittäin (CPA)*) ajanjaksolla 2023/6 -2023/10


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/62023/72023/82023/92023/10
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET2.09411,4 2.52915,2 3.10524,4 2.12015,6 2.39314,7
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut2.09411,4 2.52815,2 3.10424,4 2.12015,6 2.39314,7
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut10,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA16.10187,3 13.76482,8 9.34973,6 11.15482,1 12.92779,5 402,3
B 07 Metallimalmit16.10187,3 13.76482,8 9.34973,6 11.15482,1 12.92779,5
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet40
C TEOLLISUUSTUOTTEET2531,4 5.450100,0 3282,0 1.877100,0 2481,9 3.009100,0 3162,3 4.236100,0 9395,8 1.72097,7
C 10 Elintarvikkeet1540,8 222511,5 1541,2 142962,2 232151,3 23
C 13 Tekstiilit11
C 14 Vaatteet10,0 150,0 40,0 70,0
C 15 Nahka ja nahkatuotteet15
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet10,0 10,0
C 17 Paperi ja paperituotteet4.4341.2812.3803.6841.066
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet90,0 7143120,1 143130,1 136150,1 33
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet37154
C 22 Kumi- ja muovituotteet310,0 11010,0 410,0 2
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet2223
C 24 Perusmetallit10,0 20,0 610,0 10,0 1
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet110,0 3410,0 411520,0 12
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet37210329510,0 228
C 27 Sähkölaitteet3070,0 10021158225
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat880,5 63660,4 89730,6 1421276974,3 110
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut71734
C 31 Huonekalut1
C 32 Muut tehdasvalmisteet10,0 7918910,0
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ18.4481005.45010016.6211001.87710012.7011003.00910013.5901004.23610016.2591001.760100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Ecuadorista Suomeen ja Suomen vientiä Ecuadoriin
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot