Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Ecuadorista ja Suomen vienti Ecuadoriin tuoteryhmittäin (CPA*)) 2023 tammi-lokakuu


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET25.64118,5 12.4767,8
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut25.64018,5 12.4767,8
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut10,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA106.58477,1 950,2 144.41789,8 1370,3
B 07 Metallimalmit106.58477,1 144.41789,8
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet95137
C TEOLLISUUSTUOTTEET6.0564,4 37.87399,7 3.8992,4 50.62799,7
C 10 Elintarvikkeet2.2721,6 1402.7321,7 201
C 11 Juomat
C 13 Tekstiilit261
C 14 Vaatteet410,0 2800,0
C 15 Nahka ja nahkatuotteet10,0 2710,0
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet390,0 5940,4
C 17 Paperi ja paperituotteet100,0 25.937140,0 43.064
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet720,1 5.210630,0 3.361
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet412367
C 22 Kumi- ja muovituotteet30,0 4650,0 49
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet2760,2 7020,0 33
C 24 Perusmetallit110,0 1270,0 2
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet140,0 1361030,1 51
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet30,0 99940,0 968
C 27 Sähkölaitteet90,0 2.569160,0 1.243
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat3.3012,4 1.1252760,2 781
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut2420,0 6
C 30 Muut kulkuneuvot914
C 31 Huonekalut1
C 32 Muut tehdasvalmisteet60,0 246439
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT10,0 20,0 20,0
J 58 Kustannuspalvelut10,0 1
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut22
*A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ138.284100,0 37.970160.814100,0 50.766

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Ecuadorista Suomeen ja Suomen vientiä Ecuadoriin
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot