Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Ecuadorista ja Suomen vienti Ecuadoriin toimialoittain (NACE*)) ajanjaksolla 2023/8 - 2023/12


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/82023/92023/102023/112023/12
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS90,1 100,1 200,1 100,1 80,1
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 90,1 100,1 200,1 100,1 80,1
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA4040
C TEOLLISUUS1070,8 2.2901941,1 3.2911811,1 1.7143552,0 2.3831370,9 1.696
C 10 Elintarvikkeiden valmistus 200,2 14 1931,1 23 1741,1 23 3351,9 1350,9
C 14 Vaatteiden valmistus 10,0
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 15
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 1.685 2.806 1.066 1.646 1.530
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 168 140 33 171 40
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 120,1 5 60,0
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 29 1 13 7
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 2 2 1 2
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 5 88 208 10,0 51 15
C 27 Sähkölaitteiden valmistus 182 10,0 95 10,0 237 69 27
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 750,6 197 117 130 190,1 431 35
C 32 Muu valmistus 20 1
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 4 10,0
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS12.50798,5 2.16412,5 2.39214,7 32.18212,5 21.89612,1
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 10,0 10,0 1
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 12.49398,4 2.13812,4 2.37914,6 1 2.15712,4 2 1.88912,1
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 130,1 260,1 130,1 250,1 60,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ3115
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 3 1 15
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA243824
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 24 38 14
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 11
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS10,0 6984,3
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 10,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 6984,3
S MUU PALVELUTOIMINTA10,0
S 94 Järjestöjen toiminta 10,0
X Toimiala tuntematon730,6 69514.88786,3 90712.96379,7 114.87785,4 13.56986,9 306
A-X KAIKKI RYHMÄT 12.697100,0 3.009100,0 17.255100,0 4.236100,0 16.254100,0 1.760100,0 17.425100,0 2.386100,0 15.610100,0 2.082100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Ecuadorista Suomeen ja Suomen vientiä Ecuadoriin
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot