Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Chilesta ja Suomen vienti Chileen toimialoittain (NACE*)) 2023 tammi-lokakuu


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS30,0 10,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut1
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu3
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA20,0 3460,1 30,0 9600,4
B 07 Metallimalmien louhinta30,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta960
C TEOLLISUUS25.09234,8 204.32788,2 15.52319,4 199.20386,5
C 10 Elintarvikkeiden valmistus2.6693,7 171.8442,3
C 11 Juomien valmistus7.36210,2 7.3899,3
C 13 Tekstiilien valmistus212164
C 14 Vaatteiden valmistus175
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)21163
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus200,0 21.7992400,3 40.397
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen4010,0 41
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus3510,5 5.2382740,3 13.594
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus1.5662.915
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus750,1 251430,2 99
C 24 Metallien jalostus14.14719,6 3.8005.3176,7 8.930
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)3.1794.508
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus580,1 4.274210,0 5.054
C 27 Sähkölaitteiden valmistus730,1 15.369600,1 12.666
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus2600,4 146.1162110,3 108.925
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus1
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus180,0 50,0 26
C 31 Huonekalujen valmistus40,0 7053
C 32 Muu valmistus460,1 313195
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus70,0 2.172160,0 1.437
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO210,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto210,0
F RAKENTAMINEN1.4680,6 780,1 2130,1
F 41 Talonrakentaminen734
F 42 Maa- ja vesirakentaminen
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta734
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS39.66355,0 2.3521,0 63.93380,1 2.3361,0
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus10,0 973100,0 700
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)39.50954,8 1.36263.34579,3 1.620
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)1530,2 175780,7 16
H KULJETUS JA VARASTOINTI550,0 10,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus2710,0 10
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta24
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA10,0 10,0
I 56 Ravitsemistoiminta10,0 10,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ30,0 4710,2 60,0 3490,2
J 58 Kustannustoiminta10,0 5851
J 61 Televiestintä1
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta10,0 41310,0 297
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA40,0 4.2011,8 160,0 2.1230,9
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi10,0 43330,0 389
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi3.5631.265
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen30,0 204110,0 469
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle20,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA30,0 70,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle30,0 70,0
P KOULUTUS20,0
P 85 Koulutus20,0
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT50,0
Q 86 Terveyspalvelut5
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS10,0 10,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta10,0 1
S MUU PALVELUTOIMINTA60,0
S 94 Järjestöjen toiminta
X Toimiala tuntematon7.28810,1 18.3697,9 3150,4 25.08910,9
*A-X KAIKKI RYHMÄT72.057100,0 231.60279.836100,0 230.287

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Chilesta Suomeen ja Suomen vientiä Chileen
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot