Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Chilen ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti marraskuussa 2023

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

Chile

Chile

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Chileen (CL) marraskuu 2023

11 / 202311 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 290,2 1679,8
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 290,2 1679,8
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 00 0..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 290,2 1680,6
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 4.05521,4 8.571-52,7
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 430,2 0..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 4.01221,2 8.571-53,2
3. Poltto- ja voiteluaineet 790,4 408-80,6
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 780,4 121-35,8
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 10,0 287-99,6
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 10,0 287-99,6
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 13.38970,7 14.218-5,8
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 3.64019,2 7.799-53,3
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 9.74951,5 6.41951,9
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 1.1015,8 414166,0
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 1.0315,4 162534,9
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 1.0315,4 162534,9
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 700,4 252-72,0
6. Kulutustavarat 2721,4 273-0,3
61. Kestokulutustavarat 40,0 348,0
62. Puolikestokulutustavarat 740,4 84-12,4
63. Kertakulutustavarat 1941,0 1864,5
Kaikki ryhmät 18.926100,0 23.900-20,8

Lähde: Tulli

Chile

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Chilesta (CL) Suomeen marraskuu 2023

11 / 202311 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 2.25073,3 2.370-5,1
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 2969,7 391-24,1
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 140,5 0..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 2829,2 391-27,7
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 1.95463,6 1.980-1,3
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1.95463,6 1.980-1,3
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 70222,9 831-15,5
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 70122,8 12..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 10,0 819-99,8
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 642,1 23183,6
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 50,2 11-55,3
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 601,9 12394,1
6. Kulutustavarat 531,7 513,1
61. Kestokulutustavarat 10,0 0948,2
62. Puolikestokulutustavarat 00,0 0143,4
63. Kertakulutustavarat 511,7 510,6
7. Muut tavarat 00,0 015,7
Kaikki ryhmät 3.070100,0 3.276-6,3

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Chilesta Suomeen ja Suomen vientiä Chileen
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot