Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Chilesta ja Suomen vienti Chileen tuoteryhmittäin (CPA)*)


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2022/Q42023/Q12023/Q22023/Q3
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET3403,1 4455,6 1.5114,3 4911,9
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut3403,1 4445,6 1.5094,2 4871,9
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut10,0 10,0 30,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA2670,4 590,7 190,0 25.03870,4 930,1 17.23568,3 1780,2
B 07 Metallimalmit25.03770,4 17.23468,3
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet267590,7 199310,0 178
C TEOLLISUUSTUOTTEET10.46396,8 72.99699,6 7.40193,6 58.12999,9 8.99425,3 75.39899,8 7.49629,7 78.87599,7
C 10 Elintarvikkeet1.65115,3 161.40217,7 1.3233,7 1.3385,3
C 11 Juomat5.96155,2 5.55770,3 5.39015,2 5.73922,8
C 13 Tekstiilit535500200,1 55330,0 1.484
C 14 Vaatteet20,0 810,0 1910,0 98
C 15 Nahka ja nahkatuotteet3347
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet910,8 106690,9 52619
C 17 Paperi ja paperituotteet430,4 16.7407.091580,2 8.84350,0 12.975
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus1
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet770,7 2.5921562,0 1.7121300,4 3.1941010,4 5.096
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet790,7 1330,0 251100,3 32730,3 268
C 22 Kumi- ja muovituotteet60,1 1.9081.5452.2711.686
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet6631.37176055
C 24 Perusmetallit2.25820,9 84710,0 1.1541.7304,9 1.926908
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet20,0 2.3792.3441.478510,2 2.149
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet490,5 4.937440,6 3.084420,1 4.032530,2 3.941
C 27 Sähkölaitteet120,1 6.504620,8 5.26960,0 5.770140,1 6.525
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat2292,1 32.028811,0 31.2341820,5 43.550880,3 39.236
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut3.17320,0 2.0912.679130,1 4.282
C 30 Muut kulkuneuvot3150,2 6888160,1 14
C 31 Huonekalut223775
C 32 Muut tehdasvalmisteet20,0 54090,1 61210,0 14610,0 147
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT80,0
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut8
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT10,0 560,1 10,0 520,1 10,0 600,1 10,0 400,1
J 58 Kustannuspalvelut10,0 31211511
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut2510,0 314510,0 29
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT10,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut10,0
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ10.80510073.3201007.90910058.20810035.54410075.55210025.22410079.093100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Chilesta Suomeen ja Suomen vientiä Chileen
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot