Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: Chile (CL) 2023 kolmas vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Chile

Chile

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Chileen (CL)

Q3 / 2023Q3 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 00,0 0
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 00,0 0..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 00,0 0..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 00,0 0-35,6
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 00,0 0-35,6
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 21.57527,3 28.820
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 370,0 0..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 21.53827,2 28.820-25,3
3. Poltto- ja voiteluaineet 1460,2 125
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 1460,2 12516,8
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 10,0 0741,6
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 10,0 0741,6
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 50.42763,8 39.971
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 23.12829,2 21.5087,5
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 27.29934,5 18.46347,9
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 5.9987,6 3.518
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 5.0946,4 2.62694,0
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 5.0946,4 2.61894,5
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 00,0 8-99,9
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 9041,1 8921,4
6. Kulutustavarat 9471,2 729
61. Kestokulutustavarat 190,0 4407,7
62. Puolikestokulutustavarat 3940,5 442-10,8
63. Kertakulutustavarat 5340,7 28388,6
Kaikki ryhmät 79.093100,0 73.1628,1

Lähde: Tulli

Chile

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Chilesta (CL)

Q3 / 2023Q3 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 7.51529,8 9.536
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 1.3435,3 2.080-35,4
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 00,0 0-66,1
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1.3435,3 2.080-35,4
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 6.17124,5 7.457-17,2
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 6.17124,5 7.457-17,2
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 17.40169,0 18.684
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 17.28368,5 16.7253,3
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1170,5 1.959-94,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 2040,8 104
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 230,1 23-1,0
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 1820,7 81123,0
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 290,1 0
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 280,1 0..
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 130,0 0..
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 160,1 0..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 00,0 0-13,1
6. Kulutustavarat 740,3 281
61. Kestokulutustavarat 00,0 3-96,7
62. Puolikestokulutustavarat 10,0 14,8
63. Kertakulutustavarat 730,3 277-73,8
7. Muut tavarat 10,0 28
Kaikki ryhmät 25.224100,0 28.635-11,9

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Chilesta Suomeen ja Suomen vientiä Chileen
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot