Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Chilesta ja Suomen vienti Chileen tuoteryhmittäin (CPA*)) 2023 tammi-lokakuu


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET2.4943,5 4.0185,0
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut2.4883,5 4.0145,0
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut60,0 40,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA42.85559,5 3480,2 42.10452,7 9600,4
B 07 Metallimalmit42.79559,4 42.10252,7
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet610,1 34820,0 960
C TEOLLISUUSTUOTTEET26.69837,1 231.07399,8 33.57742,1 229.23599,5
C 10 Elintarvikkeet4.5056,3 183.0983,9
C 11 Juomat18.99526,4 21.97927,5
C 13 Tekstiilit230,0 2.99250,0 1.195
C 14 Vaatteet20,0 4720,0 94
C 15 Nahka ja nahkatuotteet10,0 1510,0 13
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet690,1 499161,1 174
C 17 Paperi ja paperituotteet640,1 30.5762730,3 53.226
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus1
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet3940,5 11.0554000,5 24.369
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet2250,3 4048721,1 415
C 22 Kumi- ja muovituotteet10,0 5.8121130,1 6.080
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet2.3082.895
C 24 Perusmetallit1.7302,4 4.0855.1396,4 7.863
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet520,1 6.690690,1 6.716
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet1420,2 13.2361640,2 12.541
C 27 Sähkölaitteet830,1 20.268650,1 16.664
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat3560,5 122.0784010,5 85.064
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut140,0 9.909670,1 9.858
C 30 Muut kulkuneuvot310,0 267250
C 31 Huonekalut11462
C 32 Muut tehdasvalmisteet120,0 1.149140,0 1.756
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT80,0
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut8
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT30,0 1730,1 830,0
J 58 Kustannuspalvelut4945
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut20,0 12438
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT90,0
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut9
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT10,0 10,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut10,0 1
*A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ72.057100,0 231.60279.836100,0 230.287

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Chilesta Suomeen ja Suomen vientiä Chileen
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot