Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Chilen ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-marraskuussa


*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Chile

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Chileen (CL) 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat4716186,9
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 00..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön00..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 4716186,8
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön00-75,0
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön4616188,1
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty59.352104.378-43,1
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty100140-28,5
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty59.252104.238-43,2
3. Poltto- ja voiteluaineet3761.229-69,4
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 373941-60,3
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 3288-99,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet3288-99,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet173.445132.41631,0
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)76.20564.45918,2
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)97.24067.95743,1
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet14.34312.39415,7
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot11.7889.19628,2
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö11.7889.18928,3
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö08-99,9
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet2.5553.198-20,1
6. Kulutustavarat4.0883.7509,0
61. Kestokulutustavarat8825246,6
62. Puolikestokulutustavarat1.5272.093-27,0
63. Kertakulutustavarat2.4731.63251,6
7. Muut tavarat04..
Kaikki ryhmät251.651254.187-1,0

Lähde: Tulli

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Chilesta (CL) Suomeen vuoden 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat28.27831.329-9,7
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 6.0116.613-9,1
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön200..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön5.9926.613-9,4
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 22.26724.716-9,9
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön02-97,8
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön22.26724.714-9,9
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty46.00949.885-7,8
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty43.71042.2473,5
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty2.2997.638-69,9
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet7036419,6
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)278375-25,9
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)42526659,7
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet4577-41,7
51. Henkilöautot066..
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot430..
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö130..
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö310..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet211-83,5
6. Kulutustavarat2841.044-72,8
61. Kestokulutustavarat24-62,2
62. Puolikestokulutustavarat6112-94,8
63. Kertakulutustavarat276927-70,2
7. Muut tavarat6136-95,9
Kaikki ryhmät75.32583.112-9,4

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Chilesta Suomeen ja Suomen vientiä Chileen
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot