Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Etelä-Afrikasta ja Suomen vienti Etelä-Afrikkaan toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS8871,9 3160,9
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut8601,9 3160,9
A 03 Kalastus ja vesiviljely280,1
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA140,0 450,0 680,1 210,0 360,1 460,0 230,1 270,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta20,0
C TEOLLISUUS20.85829,9 113.19394,4 16.82028,3 102.90895,6 9.00819,4 86.92592,7 8.10622,4 86.97792,8
C 10 Elintarvikkeiden valmistus2140,3 1671790,3 2301840,4 1273851,1 205
C 11 Juomien valmistus3720,5 4600,8 3100,7 1710,5
C 13 Tekstiilien valmistus120,0 270,0 617
C 14 Vaatteiden valmistus180,0 70,0 670,1 310,1
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)7191.051473585
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus60,0 22.962100,0 18.60260,0 15.45270,0 18.047
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen211
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus4.1035,9 10.8723.0085,1 10.9584.5639,8 14.4904.79713,2 9.319
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus5840,8 377160,0 495190,0 45990,0 1.101
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus230,0 602760,1 660880,2 1.273800,2 1.223
C 24 Metallien jalostus14.65921,0 5.26712.07020,3 5.3433.1486,8 4.4831.8125,0 2.467
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)2930,4 8922170,4 9491440,3 701750,2 2.116
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus1340,2 2.1711300,2 3.7591110,2 2.1861310,4 2.294
C 27 Sähkölaitteiden valmistus1140,2 7.456560,1 5.098240,1 6.86340,0 5.823
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus2690,4 60.2865170,9 52.4693160,7 37.3994631,3 42.706
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus80,0 3170,0 720,0 7270,1 3
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus10,0
C 31 Huonekalujen valmistus18127
C 32 Muu valmistus1528120,0 9520,0 165
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus380,1 227240,0 764120,0 3081030,3 607
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO27.18739,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto27.18739,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO10,0 1350,4
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys10,0 1350,4
F RAKENTAMINEN10,0
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta1
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS21.51430,9 3750,3 42.50871,5 9860,9 33.20071,6 1.6841,8 20.36856,2 1.6651,8
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus9.98814,3 3218.66731,4 111.12624,0 58.76624,2 54
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)11.44316,4 32523.75439,9 95522.01547,5 1.63111.51631,8 1.594
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)820,1 19880,1 30590,1 48860,2 17
H KULJETUS JA VARASTOINTI110,0 10,0 140,0 20,0
H 51 Ilmaliikenne140,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta1110,0 2
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ1620,1 20,0 1340,1 10,0 850,1 20,0 1080,1
J 58 Kustannustoiminta18183634
J 61 Televiestintä73
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta14420,0 1094920,0 49
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA330,0 9460,8 370,1 9060,8 980,2 1.0591,1 820,2 1.3961,5
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi200,0 4530
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi50,0 838290,0 785890,2 932810,2 996
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen60,0 10310,0 12210,0 81370
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus10,0
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle20,0 570,0 70,0 110,0 30
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA20,0 280,0 10,0 30,0 20,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta70,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut10,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut20,0 110,0 2
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito200,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle20,0
P KOULUTUS10,0 10,0 10,0
P 85 Koulutus10,0 110,0
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT20,0 90,0 30,0
Q 86 Terveyspalvelut20,0 90,0 3
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS130,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta
S MUU PALVELUTOIMINTA20,0 40,0 10,0 120,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut20,0 40,0 10,0 120,0
X Toimiala tuntematon940,1 5.1634,3 210,0 2.6982,5 3.1086,7 3.9824,2 7.18919,8 3.5463,8
A-X KAIKKI RYHMÄT 69.707100,0 119.896 59.488100,0 107.656 46.351100,0 93.813 36.250100,0 93.740

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Etelä-Afrikasta Suomeen ja Suomen vientiä Etelä-Afrikkaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot