Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Etelä-Afrikasta ja Suomen vienti Etelä-Afrikkaan tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET38.15519,4 40,0 30.15710,0 10,0 36.65617,3 10,0
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut38.05419,3 129.8409,9 136.51017,2 1
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet1010,1 33160,1 1460,1
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut10,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA31.96816,3 1080,0 107.08735,5 400,0 74.28435,1 1550,0
B 05 Kivihiili ja ruskohiili95.73631,8 27.18712,8
B 07 Metallimalmit29.90415,2 5.7861,9 32.22315,2 1
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet2.0641,0 1085.5661,8 4014.8747,0 155
C TEOLLISUUSTUOTTEET126.49864,3 364.328100,0 163.86154,4 463.83499,9 100.67447,5 414.73999,9
C 10 Elintarvikkeet1.3200,7 6381.3060,4 1.1981.1840,6 1.096
C 11 Juomat7.1663,6 67.6582,5 65.8672,8 5
C 13 Tekstiilit9060,5 9151.0780,4 2551520,1 249
C 14 Vaatteet2490,1 354160,1 352180,1 62
C 15 Nahka ja nahkatuotteet2420,1 321780,1 43210,0 65
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet20,0 2.85211.2573,7 3.19220,0 2.884
C 17 Paperi ja paperituotteet10,0 55.42150,0 103.30010,0 75.786
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus3360,2 33.2271.6280,5 71540,1
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet4.9782,5 35.2338.9093,0 82.8405.7102,7 56.348
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet3560,2 1.747690,0 1.589340,0 1.377
C 22 Kumi- ja muovituotteet8750,4 8.2331.0670,4 13.1357940,4 7.611
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet1870,1 3.4281660,1 3.1333020,1 3.611
C 24 Perusmetallit25.64413,0 26.45843.69014,5 34.72634.11916,1 18.099
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet6560,3 13.8592250,1 10.2252480,1 8.442
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet8590,4 12.1669730,3 14.1898690,4 13.942
C 27 Sähkölaitteet3160,2 22.3772700,1 30.7335370,3 33.955
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat46.35023,6 134.89537.42312,4 155.5562.5291,2 178.127
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut35.95618,3 3.83747.37715,7 6.60647.83722,6 4.026
C 30 Muut kulkuneuvot360,0 11710,0 21220,0 1.109
C 31 Huonekalut40,0 11150,0 305100,0 56
C 32 Muut tehdasvalmisteet590,0 8.948800,0 2.796620,0 7.890
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT10,0 1350,1 10,0
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut11350,1 1
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT120,0 690,0 90,0 3120,1 90,0 2090,1
J 58 Kustannuspalvelut110,0 2790,0 3780,0 77
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut10,0 4227610,0 132
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT210,0 1090,0 100,0 170,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut80,0 460,0 10120,0
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut130,0 630,0 60,0
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ196.687100364.510100301.455100464.253100211.796100415.105100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Etelä-Afrikasta Suomeen ja Suomen vientiä Etelä-Afrikkaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot