Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Etelä-Afrikasta ja Suomen vienti Etelä-Afrikkaan tuoteryhmittäin (CPA)*)


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2022/Q42023/Q12023/Q22023/Q3
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET6.3536,0 10,0 8.61812,4 11.31719,0 10,0 7.84917,0
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut6.2735,9 18.56112,3 11.26418,9 17.83916,9
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet800,1 570,1 520,1 110,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA64.56560,6 130,0 31.14844,7 450,0 11.71519,7 210,0 20.10943,5 460,0
B 05 Kivihiili ja ruskohiili64.34760,4 27.18739,0
B 07 Metallimalmit910,1 1850,3 9.21515,5 15.79534,1
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet1270,1 133.7775,4 452.5004,2 214.3149,3 46
C TEOLLISUUSTUOTTEET35.55633,4 116.560100,0 29.92842,9 119.77299,9 36.44561,3 107.59999,9 18.30439,6 93.40099,9
C 10 Elintarvikkeet5290,5 3952790,4 1702730,5 3222450,5 127
C 11 Juomat1.7311,6 1.5592,2 1.6922,8 1.3673,0
C 13 Tekstiilit770,1 33560,1 30400,1 21160,0 95
C 14 Vaatteet1680,2 17140,0 9300,1 61500,3 41
C 15 Nahka ja nahkatuotteet630,1 142250,0 1430,0 10
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet5.6835,3 9507201.05520,0 475
C 17 Paperi ja paperituotteet10,0 34.77123.90718.31010,0 15.709
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus520,0 1150,2 300,1
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet2.1302,0 14.6791.4742,1 14.1051.6102,7 13.3967701,7 17.162
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet150,0 570100,0 303100,0 18270,0 505
C 22 Kumi- ja muovituotteet1570,1 4.0271610,2 2.4581830,3 2.0872310,5 1.367
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet190,0 885560,1 569770,1 795810,2 1.094
C 24 Perusmetallit9.0848,5 4.49415.49622,2 5.31212.91221,7 5.6923.3447,2 4.442
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet550,1 2.489580,1 2.044420,1 1.7141570,3 2.094
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet1820,2 4.6221760,3 3.3241820,3 4.7221580,3 2.796
C 27 Sähkölaitteet990,1 7.7421650,2 9.0551370,2 6.7631800,4 8.929
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat1.5021,4 39.0884740,7 55.1036961,2 48.0966501,4 34.982
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut13.93213,1 4139.81614,1 1.30018.51031,1 50210.91523,6 702
C 30 Muut kulkuneuvot350,0 320,0 1.01430,0 80
C 31 Huonekalut10,0 6420,0 20,0 1960,0 10
C 32 Muut tehdasvalmisteet430,0 1.304160,0 1.338110,0 2.891190,0 2.781
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT420,0 60,0 790,1 10,0 350,0 10,0 360,0
J 58 Kustannuspalvelut1350,0 2310,0 910,0 20
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut2910,0 562615
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT630,1 10,0 70,0 20,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut10,0 10,0 10,0 20,0
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut630,1 60,0
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ106.544100116.61610069.707100119.89610059.488100107.65610046.27210093.482100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Etelä-Afrikasta Suomeen ja Suomen vientiä Etelä-Afrikkaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot