Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Etelä-Afrikan ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-marraskuussa


*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Etelä-Afrikka

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Etelä-Afrikkaan (ZA) 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat663828-20,0
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 1133,2
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön1133,3
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön00..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 662828-20,1
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön52440429,7
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön138424-67,5
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty150.994222.436-32,1
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty1745..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty150.820222.431-32,2
3. Poltto- ja voiteluaineet1831-41,3
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 1622-28,3
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 29-72,7
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet29-72,7
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet185.043168.4059,9
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)129.902112.27615,7
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)55.14156.129-1,8
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet37.48827.94134,2
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot35.75625.26741,5
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö35.71725.23441,5
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö393318,3
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet1.7322.674-35,2
6. Kulutustavarat6.6029.643-31,5
61. Kestokulutustavarat1.9201.31546,0
62. Puolikestokulutustavarat9092.275-60,1
63. Kertakulutustavarat3.7746.053-37,7
7. Muut tavarat8431.924-56,2
Kaikki ryhmät381.651431.208-11,5

Lähde: Tulli

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Etelä-Afrikasta (ZA) Suomeen vuoden 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat37.70133.12013,8
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 32.00525.50825,5
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön274653,2
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön31.97825.50425,4
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 5.6967.612-25,2
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön23-26,3
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön5.6947.609-25,2
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty86.72774.77416,0
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty47.71124.58194,1
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty39.01650.193-22,3
3. Poltto- ja voiteluaineet27.19272.715-62,6
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 27.18771.455-62,0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 51.260-99,6
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet51.260-99,6
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet3.46237.895-90,9
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)1.03935.197-97,0
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)2.4232.698-10,2
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet46.30842.5188,9
51. Henkilöautot14.11117.989-21,6
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot31.00623.36832,7
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö31.00623.30133,1
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö067..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet1.1921.1612,7
6. Kulutustavarat1.0242.284-55,2
61. Kestokulutustavarat281.013-97,3
62. Puolikestokulutustavarat224534-58,0
63. Kertakulutustavarat7727384,6
7. Muut tavarat23229-90,0
Kaikki ryhmät202.438263.536-23,2

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Etelä-Afrikasta Suomeen ja Suomen vientiä Etelä-Afrikkaan
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot