Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Etelä-Afrikasta ja Suomen vienti Etelä-Afrikkaan tuoteryhmittäin (CPA*)) 2023 tammi-lokakuu


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET30.94916,2 10,0 25.71811,1 10,0
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut30.82816,1 125.40511,0 1
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet1210,1 3130,1
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut10,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA68.69535,9 1550,0 63.71827,6 260,0
B 05 Kivihiili ja ruskohiili27.18714,2 52.42222,7
B 07 Metallimalmit28.57614,9 15.7382,5
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet12.9326,8 1555.5582,4 26
C TEOLLISUUSTUOTTEET91.79347,9 355.39699,9 141.38361,2 385.83699,9
C 10 Elintarvikkeet9160,5 8709680,4 948
C 11 Juomat4.9772,6 6.4132,8 6
C 13 Tekstiilit1180,1 2221.0600,5 224
C 14 Vaatteet2010,1 573730,2 22
C 15 Nahka ja nahkatuotteet90,0 581620,1 33
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet20,0 2.4845.5752,4 2.540
C 17 Paperi ja paperituotteet10,0 63.29740,0 81.561
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus1540,1 1.5760,7 7
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet4.6822,4 48.0397.6473,3 73.408
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet290,0 1.087580,0 1.376
C 22 Kumi- ja muovituotteet6560,3 6.3089200,4 10.996
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet2700,1 2.8311550,1 2.442
C 24 Perusmetallit32.98617,2 16.41339.75717,2 31.421
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet2160,1 7.3461890,1 8.857
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet6370,3 11.6928290,4 10.429
C 27 Sähkölaitteet4920,3 29.1682080,1 26.136
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat2.1291,1 153.95536.27015,7 127.047
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut43.23422,6 3.15839.09116,9 6.555
C 30 Muut kulkuneuvot220,0 1.099700,0 21
C 31 Huonekalut90,0 55140,0 305
C 32 Muut tehdasvalmisteet500,0 7.256440,0 1.557
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT10,0
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut1
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT70,0 1890,1 90,0 2790,1
J 58 Kustannuspalvelut70,0 7090,0 26
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut10,0 119253
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT100,0 480,0 100,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut40,0 450,0 10
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut60,0 30,0
*A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ191.473100,0 355.743231.104100,0 386.207

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Etelä-Afrikasta Suomeen ja Suomen vientiä Etelä-Afrikkaan
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot