Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Nigeriasta ja Suomen vienti Nigeriaan toimialoittain (NACE*)) 2023 tammi-lokakuu


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA90,0
C TEOLLISUUS1.17688,1 32.83486,2 1.04890,2 53.45689,3
C 10 Elintarvikkeiden valmistus24918,6 3062954,1 1
C 11 Juomien valmistus131,0
C 13 Tekstiilien valmistus5
C 14 Vaatteiden valmistus
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus22
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)201,5 221,9
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus8.0225.101
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen1
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus60745,5 1.6451.178
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus27120,3 637732,5
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus41
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)17553
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus30,2 19560,5 181
C 27 Sähkölaitteiden valmistus1.3791.516
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus131,0 21.426131,1 1.872
C 31 Huonekalujen valmistus
C 32 Muu valmistus3110,1 33
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus166
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO230,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys23
F RAKENTAMINEN10,0
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta1
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS1047,8 7231,9 706,0 1.5502,6
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus445439
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)987,4 273524,5 1.110
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)60,5 5171,5 2
H KULJETUS JA VARASTOINTI510,1
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus3929
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta11
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta10
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
I 56 Ravitsemistoiminta
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ60,4 320,1 440,1
J 58 Kustannustoiminta2
J 61 Televiestintä1
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta60,4 3241
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA100,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta10
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA2740,7 10,1 2920,5
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi41
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi310,1 252
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen26739
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle1
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA60,4 30,2 100,0
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito60,4 30,2 10
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
P KOULUTUS
P 85 Koulutus
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
Q 86 Terveyspalvelut
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut
S MUU PALVELUTOIMINTA20,1 130,0
S 94 Järjestöjen toiminta4
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut20,1
X Toimiala tuntematon413,1 4.14410,9 403,5 4.4557,4
*A-X KAIKKI RYHMÄT1.335100,0 38.0751.162100,0 59.882

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Nigeriasta Suomeen ja Suomen vientiä Nigeriaan
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot